08 okt 2015 06:00

08 okt 2015 06:00

Nöjda elkunder i Skövde

KUNDBETYG

Skövdeborna har blivit mer nöjda med sitt elbolag Skövdenät. Det framkommer i en kundundersökning som placerar bolaget på en femte plats av 40 undersökta elföretag i landet.

303 personer deltog i undersökningen som bygger på intervjuer på tio områden inom nöjdhetsfrågor. Bland annat tillgänglighet, bemötande, kompetens och klagomålshantering.

– Det finns områden där vi behöver bli bättre, till exempel när det gäller webben, säger Anders Rindefors som är vd för Skövdenät.

Han anger leveransstäkerhet, förtroende, bemötande och kompetens som företagets styrkor.

För tre år sedan fick bolaget 73,28 i nöjdhetsindex. I år hade siffran stigit till 82,84. Ett resultat över 75 anses som mycket väl godkänt.

Skövdeborna har blivit mer nöjda med sitt elbolag Skövdenät. Det framkommer i en kundundersökning som placerar bolaget på en femte plats av 40 undersökta elföretag i landet.

303 personer deltog i undersökningen som bygger på intervjuer på tio områden inom nöjdhetsfrågor. Bland annat tillgänglighet, bemötande, kompetens och klagomålshantering.

– Det finns områden där vi behöver bli bättre, till exempel när det gäller webben, säger Anders Rindefors som är vd för Skövdenät.

Han anger leveransstäkerhet, förtroende, bemötande och kompetens som företagets styrkor.

För tre år sedan fick bolaget 73,28 i nöjdhetsindex. I år hade siffran stigit till 82,84. Ett resultat över 75 anses som mycket väl godkänt.

  • Rikard Jansson