08 okt 2015 06:00

08 okt 2015 06:00

"Ska kunna delta på samma villkor"

Ann forskar om cp-skadade

Ann Nordberg har nyligen gjort en avhandling vid Göteborgs Universitet om kommmunikation hos barn med cerebral pares. Ann är uppvuxen i Skultorp och logoped till yrket.

– Det forskas inte tillräckligt om denna grupp av barn med funktionshinder. Min avhandling är ett led i att öka kunskapen om de här barnens kommunikativa styrkor och svagheter för att de ska kunna delta i samhället på samma villkor som alla vi andra, säger hon.

Cerebral pares är rörelsehinder och kan uppstå hos barn med tidig hjärnskada. Anns statistik som berör Västra Götaland visar att nästan en tredjedel av barn med skadan är helt utan tal och en femtedel av dem har problem med talet i en utsträckning att det blev otydligt.

Ann har fått en del internationell uppmärksamhet för sin forskning. Förra hösten var hon i Taiyuan, Kina på en världskongress.

– Det forskas inte tillräckligt om denna grupp av barn med funktionshinder. Min avhandling är ett led i att öka kunskapen om de här barnens kommunikativa styrkor och svagheter för att de ska kunna delta i samhället på samma villkor som alla vi andra, säger hon.

Cerebral pares är rörelsehinder och kan uppstå hos barn med tidig hjärnskada. Anns statistik som berör Västra Götaland visar att nästan en tredjedel av barn med skadan är helt utan tal och en femtedel av dem har problem med talet i en utsträckning att det blev otydligt.

Ann har fått en del internationell uppmärksamhet för sin forskning. Förra hösten var hon i Taiyuan, Kina på en världskongress.

  • Rikard Jansson