08 okt 2015 18:00

08 okt 2015 19:47

Skövdeelev fick isolerad undervisning i tre veckor

Skolinspektionen förelägger skola om åtgärder

En elev som uppträtt kränkande mot andra elever vid en Skövdeskola blev tillfälligt omplacerad under tre veckors tid. Det strider mot skollagens bestämmelser om disciplinära åtgärder anser Skolinspektionen som nu kräver åtgärder.

Skolinspektionen tog emot en anmälan i ärendet i mars tidigare i år, efter att eleven tillfälligt blivit omplacerad i en egen undervisningssal, utan kontakt med sina klasskamrater, i tre veckors tid.

Enligt anmälaren ska denna åtgärd ha gjorts utan kontakt med vårdnadshavare, elevhälsan eller föregående varning, samt utan en korrekt överklagandehänvisning på beslutet. Åtgärden, som beskrivs av anmälaren som ”total isolering”, ska också ha gett eleven en känsla av utanförskap och otrygghet i skolans miljö.

Akut situation

Skolinspektionen har begärt in yttrande i frågan från skolan, som beskriver att eleven omplacerades till följd av en akut situation där eleven under en längre period hade uppträtt kränkande mot andra elever.

Med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero, vidtog skolan åtgärden att flytta eleven.

Mot bakgrund av situationen anser Skolinspektionen att det funnits skäl att fatta beslut om tillfällig omplacering. Att skolan har upprättat åtgärdsplaner och följt gällande bestämmelser när det gäller elevens rätt till särskilt stöd, anses också vara klarlagt.

Krävs synnerliga skäl

Däremot anser Skolinspektionen att skolan brustit när man inte tidsbestämt den tillfälliga omplaceringen, då det krävs synnerliga skäl för en omplacering längre än två veckor, och förelägger skolan att senast den 15 december presentera åtgärder som följer skollagens krav avseende disciplinära åtgärder.

Skolinspektionen tog emot en anmälan i ärendet i mars tidigare i år, efter att eleven tillfälligt blivit omplacerad i en egen undervisningssal, utan kontakt med sina klasskamrater, i tre veckors tid.

Enligt anmälaren ska denna åtgärd ha gjorts utan kontakt med vårdnadshavare, elevhälsan eller föregående varning, samt utan en korrekt överklagandehänvisning på beslutet. Åtgärden, som beskrivs av anmälaren som ”total isolering”, ska också ha gett eleven en känsla av utanförskap och otrygghet i skolans miljö.

Akut situation

Skolinspektionen har begärt in yttrande i frågan från skolan, som beskriver att eleven omplacerades till följd av en akut situation där eleven under en längre period hade uppträtt kränkande mot andra elever.

Med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero, vidtog skolan åtgärden att flytta eleven.

Mot bakgrund av situationen anser Skolinspektionen att det funnits skäl att fatta beslut om tillfällig omplacering. Att skolan har upprättat åtgärdsplaner och följt gällande bestämmelser när det gäller elevens rätt till särskilt stöd, anses också vara klarlagt.

Krävs synnerliga skäl

Däremot anser Skolinspektionen att skolan brustit när man inte tidsbestämt den tillfälliga omplaceringen, då det krävs synnerliga skäl för en omplacering längre än två veckor, och förelägger skolan att senast den 15 december presentera åtgärder som följer skollagens krav avseende disciplinära åtgärder.