08 okt 2015 08:00

08 okt 2015 16:05

"Var en ögonblicksbild"

Kritik mot uppgiften att noll elever var hemmavarande

Helenaskolan fick del av kommunens skolutvecklingspris för att de inte har några hemmavarande elever.
Fast tre elever går på särskild resursskola vilket inte skolan nämnde i sin ansökan.

Resursskolan är gemensam för Skövdes grundskolor med en verksamhet där elever i behov av extra stöd får hjälp, bland annat med att bryta hög frånvaro och ta sig tillbaka till skolan.

Kritiska röster – som vill vara anonyma – som SLA varit i kontakt med menar att det är fel att säga Helenaskolan inte har hemmavarande elever när flera samtidigt befinner sig i resursskolan.

– Det är inget konstigt med det. De eleverna är inskrivna på Helenaskolan, men är i en annan åtgärd som vi bedömt nödvändig. Vi betalar för den tjänsten internt, men de är fortfarande våra elever även om det inte går på här just nu. Långsiktigt är ju målet är att de ska tillbaka till Helenaskolan, kommenterar rektor Susann Linder.

Sju delade

SLA berättade i förra veckan om hur sju skolor fick dela på 200 000 kronor när Skövde kommuns skolutvecklingspris fördelades. Helenaskolan fick mest, 40 000 kronor och i motiveringen skriver juryn Helenaskolan ”har lyckats med att i dagsläget inte ha några hemmavarande elever”.

– Så var läget när vi gjorde vår ansökan till priset, men det ändrar sig. Under höstterminen har vi haft elever som varit hemmavarande, säger Linder.

”Lite kaxigt”

– Det var lite kaxigt att säga att vi har noll hemmavarande elever, men vår personal har gjort ett bra jobb och det var en ögonblicksbild som gällde då.

”Taktisk närvaro i stället för hög frånvaro” är kärnan i det arbete som Helenaskolan och Susann Linder säger att det haft bra resultat. Genom att arbeta med att identifiera elevernas intresse och jobba med goda relationer har man fått ned frånvaron. Varje elev har haft en mentor och lärare har jobbat tätt i hop med elevhälsoteamet.

Särskilda studiegrupper med hög lärartäthet, undervisning i vanlig klass med anpassat schema eller undervisning i en annan byggnad är några av de åtgärder som används.

Susanne Linder liknar arbetet med hur arbetsgivare jobbar med att få långtidssjukskrivna tillbaka i arbete.

– Har du varit sjukskriven längre börjar du inte att jobba 100 procent och det är samma här, säger hon och beskriver att målet är att få elevens närvaro att öka långsiktigt.

Hon uppger att skolan för några år sedan hade 5–10 elever per årskurs med mycket hög frånvaro eller var hemmavarande, men att man med högre närvaro också ser att skolans meritvärden ökar.

Resursskolan är gemensam för Skövdes grundskolor med en verksamhet där elever i behov av extra stöd får hjälp, bland annat med att bryta hög frånvaro och ta sig tillbaka till skolan.

Kritiska röster – som vill vara anonyma – som SLA varit i kontakt med menar att det är fel att säga Helenaskolan inte har hemmavarande elever när flera samtidigt befinner sig i resursskolan.

– Det är inget konstigt med det. De eleverna är inskrivna på Helenaskolan, men är i en annan åtgärd som vi bedömt nödvändig. Vi betalar för den tjänsten internt, men de är fortfarande våra elever även om det inte går på här just nu. Långsiktigt är ju målet är att de ska tillbaka till Helenaskolan, kommenterar rektor Susann Linder.

Sju delade

SLA berättade i förra veckan om hur sju skolor fick dela på 200 000 kronor när Skövde kommuns skolutvecklingspris fördelades. Helenaskolan fick mest, 40 000 kronor och i motiveringen skriver juryn Helenaskolan ”har lyckats med att i dagsläget inte ha några hemmavarande elever”.

– Så var läget när vi gjorde vår ansökan till priset, men det ändrar sig. Under höstterminen har vi haft elever som varit hemmavarande, säger Linder.

”Lite kaxigt”

– Det var lite kaxigt att säga att vi har noll hemmavarande elever, men vår personal har gjort ett bra jobb och det var en ögonblicksbild som gällde då.

”Taktisk närvaro i stället för hög frånvaro” är kärnan i det arbete som Helenaskolan och Susann Linder säger att det haft bra resultat. Genom att arbeta med att identifiera elevernas intresse och jobba med goda relationer har man fått ned frånvaron. Varje elev har haft en mentor och lärare har jobbat tätt i hop med elevhälsoteamet.

Särskilda studiegrupper med hög lärartäthet, undervisning i vanlig klass med anpassat schema eller undervisning i en annan byggnad är några av de åtgärder som används.

Susanne Linder liknar arbetet med hur arbetsgivare jobbar med att få långtidssjukskrivna tillbaka i arbete.

– Har du varit sjukskriven längre börjar du inte att jobba 100 procent och det är samma här, säger hon och beskriver att målet är att få elevens närvaro att öka långsiktigt.

Hon uppger att skolan för några år sedan hade 5–10 elever per årskurs med mycket hög frånvaro eller var hemmavarande, men att man med högre närvaro också ser att skolans meritvärden ökar.