09 okt 2015 16:20

09 okt 2015 16:22

Kopplar ihop olika kompetenser

IT-gymnasiet hade öppen verkstad på GSP Makersspace

Att tillverka sin egen mobilhållare blev fredagens övning för elever på IT-gymnasiet som tillfälligt flyttade in sin undervisning på GSP Makerspace.
– Kul! säger flera av ungdomarna. Svårt? Nej.

Eleverna går andra året på el- och energiprogrammet och pluggar ellära och verkstadsteknik. Först ut är övningar i trä och metall för att sedan avslutas med tillverkning i 3D-skrivare. Målet är att det ska bli ett stående inslag i utbildningen.

Kaj Schmidt, lärare på IT-gymnasiet berättar att man ska kunna ägna sig åt så väl design som tillverkning av prototyer i lokalerna.

– Vi har maskiner här som man inte har på så många utbildningar och kan tillverka saker som inte är möjliga hemma.

GSP Makerspace är en ideell förening som i huvudsak finansieras av GSP. Projektet bildades under första halvan av 2014 och i lokalerna anordnas seminarier, spelkvällar och sociala aktiviteter. Medlemmarna kan vara så väl programmerare och läkare som studenter inom teknik, data och design. De betalar för tiden som de utnyttjar lokalen. Här finns tillgång till bland annat 3D-skrivare, CNC-maskin och verkstad.

– Ju fler medlemmar desto bättre samspel kan det bli.

För närvarande finns fler än 1 000 makerspace runt om i världen. Nu har dessa tagit steget från storstäderna till att bli etablerade även på mindre orter. VINNOVA har investerat i projeket.

– Så nu jobbar vi med att hitta fler kopplingar mellan olika kompetenser.

Eleverna går andra året på el- och energiprogrammet och pluggar ellära och verkstadsteknik. Först ut är övningar i trä och metall för att sedan avslutas med tillverkning i 3D-skrivare. Målet är att det ska bli ett stående inslag i utbildningen.

Kaj Schmidt, lärare på IT-gymnasiet berättar att man ska kunna ägna sig åt så väl design som tillverkning av prototyer i lokalerna.

– Vi har maskiner här som man inte har på så många utbildningar och kan tillverka saker som inte är möjliga hemma.

GSP Makerspace är en ideell förening som i huvudsak finansieras av GSP. Projektet bildades under första halvan av 2014 och i lokalerna anordnas seminarier, spelkvällar och sociala aktiviteter. Medlemmarna kan vara så väl programmerare och läkare som studenter inom teknik, data och design. De betalar för tiden som de utnyttjar lokalen. Här finns tillgång till bland annat 3D-skrivare, CNC-maskin och verkstad.

– Ju fler medlemmar desto bättre samspel kan det bli.

För närvarande finns fler än 1 000 makerspace runt om i världen. Nu har dessa tagit steget från storstäderna till att bli etablerade även på mindre orter. VINNOVA har investerat i projeket.

– Så nu jobbar vi med att hitta fler kopplingar mellan olika kompetenser.

  • Rikard Jansson