09 okt 2015 12:18

09 okt 2015 12:20

Migrationsverket ber försvaret om hjälp

Migrationsverket behöver extrapersonal och hoppas på förstärkning från Försvarsmakten.

P4, Trängregementet och K3 finns med på listan men inga beslut är ännu fattade.

Migrationsverket och Försvarsmakten hade i början av den här veckan ett möte om Migrationsverkets behov av extra personal.

Behovet är mycket stort och förslaget från verket är att låna in personal från Försvarsmakten eftersom man antar att de bör kunna uppfylla verkets kravprofil.

Skövde och Karlsborg

Framför allt behöver man personal till Göteborg, Malmö, Solna, Märsta och Gävle, men även andra orter är aktuella.

Protokollet från mötet visar på en möjlig fördelning av mellan 70 och 100 assistenter, varav mellan 20 och 30 skulle jobba i Göteborg. Det är där P4 och Trängregementet i Skövde och K3 i Karlsborg kommer in i bilden.

På Göteborgslistan finns även F7 på Såtenäs och Försvarsmedicincentrum i Göteborg med.

600 sängplatser

– Vi för en kontinuerlig dialog med Migrationsverket men inga beslut om personal är fattade. Jag vet heller inte när det beslutet kommer att fattas, säger Philip Simon, presschef på Försvarsmakten.

Migrationsverket behöver personalen omgående och minst fram till årsskiftet. Det är troligt med en fortsättning under första kvartalet nästa år.

Migrationsverket behöver även asylboenden och Försvarsmakten har ordnat 600 sängplatser i förläggningsutrymmen på skjutfält i Uppsala, Karlskrona, Värmdö samt på Älvdalens skjutfält.

Enligt protokollet från mötet mellan Migrationsverket och Försvarsmakten har 73 000 personer sökt asyl i Sverige mellan januari och september. Av dessa kom 25 000 i september.

Migrationsverket och Försvarsmakten hade i början av den här veckan ett möte om Migrationsverkets behov av extra personal.

Behovet är mycket stort och förslaget från verket är att låna in personal från Försvarsmakten eftersom man antar att de bör kunna uppfylla verkets kravprofil.

Skövde och Karlsborg

Framför allt behöver man personal till Göteborg, Malmö, Solna, Märsta och Gävle, men även andra orter är aktuella.

Protokollet från mötet visar på en möjlig fördelning av mellan 70 och 100 assistenter, varav mellan 20 och 30 skulle jobba i Göteborg. Det är där P4 och Trängregementet i Skövde och K3 i Karlsborg kommer in i bilden.

På Göteborgslistan finns även F7 på Såtenäs och Försvarsmedicincentrum i Göteborg med.

600 sängplatser

– Vi för en kontinuerlig dialog med Migrationsverket men inga beslut om personal är fattade. Jag vet heller inte när det beslutet kommer att fattas, säger Philip Simon, presschef på Försvarsmakten.

Migrationsverket behöver personalen omgående och minst fram till årsskiftet. Det är troligt med en fortsättning under första kvartalet nästa år.

Migrationsverket behöver även asylboenden och Försvarsmakten har ordnat 600 sängplatser i förläggningsutrymmen på skjutfält i Uppsala, Karlskrona, Värmdö samt på Älvdalens skjutfält.

Enligt protokollet från mötet mellan Migrationsverket och Försvarsmakten har 73 000 personer sökt asyl i Sverige mellan januari och september. Av dessa kom 25 000 i september.