09 okt 2015 09:58

09 okt 2015 09:58

Näthandelns konsekvenser

Många handlare märker av att handeln förändras.

Inte minst till följd av den digitala utvecklingen som gett möjlighet att bedriva handel via internet. Hur påverkar denna utveckling butikerna och hur påverkar den konsumenterna? Nästa vecka hålls en konferens på högskolan om näthandelns konsekvenser. Syftet med konferensen är att belysa näthandelns påverkan på traditionell detaljhandelsverksamhet ur olika perspektiv. Från det globala till det lokala.

Inte minst till följd av den digitala utvecklingen som gett möjlighet att bedriva handel via internet. Hur påverkar denna utveckling butikerna och hur påverkar den konsumenterna? Nästa vecka hålls en konferens på högskolan om näthandelns konsekvenser. Syftet med konferensen är att belysa näthandelns påverkan på traditionell detaljhandelsverksamhet ur olika perspektiv. Från det globala till det lokala.