09 okt 2015 09:57

09 okt 2015 09:57

Upptäckt av smärta hos dementa

Uppmärksam vårdpersonal är nyckeln till att upptäcka smärta hos personer med demenssjukdomar, eftersom de sjuka ofta har svårigheter att beskriva sin smärta i tal.

Det visar Christina Karlsson, doktorand på institutionen för hälsa och lärande på Högskolan i Skövde, i sin avhandling.

Tidigare forskning visar att smärta hos personer med demenssjukdom både är undervärderad och underbehandlad.

– I min doktorsavhandling har jag intervjuat sjuksköterskor och undersköterskor om hur de upptäcker och bedömer tecken på smärta hos personer med kognitiv svikt och demenssjukdom. Resultatet visar att vara närvarande och uppmärksam är viktigt för att upptäcka smärta.

– En god personkännedom om personen som vårdas är också betydelsefullt för att upptäcka förändringar i personens normala mönster och som möjligen kan indikera smärta, säger Christina Karlsson.

I avhandlingen framkommer även att en stressig arbetssituation kan vara ett hinder för att upptäcka tecken på smärta och som kan orsaka att symtom på smärta förbises.

Avhandlingen kan bidra till att tecken på smärta upptäcks tidigt genom att använda en mer strukturerad och systematisk metod.

Det visar Christina Karlsson, doktorand på institutionen för hälsa och lärande på Högskolan i Skövde, i sin avhandling.

Tidigare forskning visar att smärta hos personer med demenssjukdom både är undervärderad och underbehandlad.

– I min doktorsavhandling har jag intervjuat sjuksköterskor och undersköterskor om hur de upptäcker och bedömer tecken på smärta hos personer med kognitiv svikt och demenssjukdom. Resultatet visar att vara närvarande och uppmärksam är viktigt för att upptäcka smärta.

– En god personkännedom om personen som vårdas är också betydelsefullt för att upptäcka förändringar i personens normala mönster och som möjligen kan indikera smärta, säger Christina Karlsson.

I avhandlingen framkommer även att en stressig arbetssituation kan vara ett hinder för att upptäcka tecken på smärta och som kan orsaka att symtom på smärta förbises.

Avhandlingen kan bidra till att tecken på smärta upptäcks tidigt genom att använda en mer strukturerad och systematisk metod.