09 okt 2015 06:00

09 okt 2015 06:00

Vd-tillsättning får kritik

Facket kräver skadestånd av kommunen för MBL-brott

Fackförbundet Vision har begärt skadeståndsförhandling med Skövde kommun. Organisationen menar att kommunen inte följde MBL när Karl Alexanderson tillsattes som vd för Skövde Stadshus AB.

– Jag fick läsa i SLA att Alexanderson hade utsetts till vd och anser att det borde ha samverkats i den centrala samverkansgruppen, säger Seija Jokela, ordförande vid Visions Skövdeavdelning.

Styrelsebeslut

Skövde stadshus AB är moderbolag i kommunens bolagskoncern och saknar egna anställda. Styrelsen – där samtliga tre kommunalråd ingår – tog beslutet i september, men utan att informera eller förhandla med de fackliga organisationerna.

– Här handlar det om en hög tjänstemannanposition på den högsta nivån i kommunen. Då tycker jag att man borde klara detta bättre. Vision har medlemmar i alla dotterbolagen, säger Jokela.

Hon har begärt en skadeståndsförhandling för brott mot MBL §19 och MBL §11, men vill inte innan förhandlingen precisera sina skadeståndskrav.

Får stöd

Vision får också stöd av Kommunal.

– Vi anser att det är en förändring som borde ha samverkats, men vi ser att de ständigt missar detta. Här är man sämst i klassen trots att det är på den högsta tjänstemannanivån i kommunen, säger Lennart Carlqvist, vice ordförande vid Kommunal Skövde.

Katarina Jonsson (M) är styrelseordförande i bolaget. Hon bekräftar att tillsättningen gjorts utan MBL-förhandling.

– Det är ett personallöst bolag och ingen i styrelsen reflekterade över att vi borde förhandla detta. Om det är felaktigt eller inte får tvisteförhandlingen utvisa, säger Jonsson och pekar på att Alexandersson i rollen som vice vd i praktiken haft vd-rollen i 2,5 år.

Det är andra gången inom loppet av ett år som fackliga organisationer i Skövde kommun riktar skadeståndskrav efter chefstillsättningar.

Skulle bli bättre

Förra hösten var lärarfacken och Skoledarförbundet kritiska till att Rogher Selmosson fick jobbet som sektorschef utan förhandling med facken.

Då slutade skadeståndskraven med förlikning och en uppgörelse om att både politiker, chefer och fackliga företrädare skulle utbildas i syfte att förbättra samverkan mellan parterna ...

– Jag fick läsa i SLA att Alexanderson hade utsetts till vd och anser att det borde ha samverkats i den centrala samverkansgruppen, säger Seija Jokela, ordförande vid Visions Skövdeavdelning.

Styrelsebeslut

Skövde stadshus AB är moderbolag i kommunens bolagskoncern och saknar egna anställda. Styrelsen – där samtliga tre kommunalråd ingår – tog beslutet i september, men utan att informera eller förhandla med de fackliga organisationerna.

– Här handlar det om en hög tjänstemannanposition på den högsta nivån i kommunen. Då tycker jag att man borde klara detta bättre. Vision har medlemmar i alla dotterbolagen, säger Jokela.

Hon har begärt en skadeståndsförhandling för brott mot MBL §19 och MBL §11, men vill inte innan förhandlingen precisera sina skadeståndskrav.

Får stöd

Vision får också stöd av Kommunal.

– Vi anser att det är en förändring som borde ha samverkats, men vi ser att de ständigt missar detta. Här är man sämst i klassen trots att det är på den högsta tjänstemannanivån i kommunen, säger Lennart Carlqvist, vice ordförande vid Kommunal Skövde.

Katarina Jonsson (M) är styrelseordförande i bolaget. Hon bekräftar att tillsättningen gjorts utan MBL-förhandling.

– Det är ett personallöst bolag och ingen i styrelsen reflekterade över att vi borde förhandla detta. Om det är felaktigt eller inte får tvisteförhandlingen utvisa, säger Jonsson och pekar på att Alexandersson i rollen som vice vd i praktiken haft vd-rollen i 2,5 år.

Det är andra gången inom loppet av ett år som fackliga organisationer i Skövde kommun riktar skadeståndskrav efter chefstillsättningar.

Skulle bli bättre

Förra hösten var lärarfacken och Skoledarförbundet kritiska till att Rogher Selmosson fick jobbet som sektorschef utan förhandling med facken.

Då slutade skadeståndskraven med förlikning och en uppgörelse om att både politiker, chefer och fackliga företrädare skulle utbildas i syfte att förbättra samverkan mellan parterna ...