09 okt 2015 10:47

09 okt 2015 20:54

Webb blir bättre

Information om omsorgen

Skövde kommun lanserar snart en förbättrad webb om funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Varje år gör Sveriges kommuner och landsting, SKL, en undersökning av kommuners webbplatser. Skövde kommun får högt betyg men undersökningen har också visat på områden som behöver förbättras. Sidor som rör funktionsnedsättning får lägre betyg i undersökningen.

Just nu pågår ett omfattande arbete för att förbättra sidorna som rör just funktionsnedsättning och äldreomsorgen.

Allmänheten har varit delaktig och gett synpunkter på innehållet i de uppdaterade sidorna, och resultatet kommer att vara klart för publicering senare under hösten.

Varje år gör Sveriges kommuner och landsting, SKL, en undersökning av kommuners webbplatser. Skövde kommun får högt betyg men undersökningen har också visat på områden som behöver förbättras. Sidor som rör funktionsnedsättning får lägre betyg i undersökningen.

Just nu pågår ett omfattande arbete för att förbättra sidorna som rör just funktionsnedsättning och äldreomsorgen.

Allmänheten har varit delaktig och gett synpunkter på innehållet i de uppdaterade sidorna, och resultatet kommer att vara klart för publicering senare under hösten.