10 okt 2015 06:00

10 okt 2015 06:00

Fackets brev diariefördes inte

Kommundirektören följde inte offentlighetsprincipen

Fackförbundet Visions begäran om en tvisteförhandling diariefördes inte av Skövde kommun och blev därmed inte tillgänglig som en allmän handling.
Kommundirektören Tomas Fellbrandt erkänner att e-postbrevet borde ha diarieförts och tar på sig missen.

SLA avslöjade i fredagens tidning att fackförbundet Vision begärt en tvisteförhandling kring tillsättningen av ny vd för Skövde stadshus AB.

Fanns inte

Ordföranden Seija Jokela skickade måndagen 28 september sin begäran via e-post till kommundirektören Tomas Fellbrandt och med kopia till personalchefen Bo Räftegård.

Mailet borde ha registrerats i kommunstyrelsens diarium för in- och utkommande handlingar, men där fanns det inte när SLA under torsdagen och fredagen gick igenom alla registrerade handlingar sedan 28 september.

– Det borde ha diarieförts och det är bara att beklaga att det inte blev gjort, säger kommundirektören Tomas Fellbrandt,

Varför blev det så?

– Alla handlingar ska diarieföras och vi har inte försökt mörka något. Jag har ett stort inflöde i min mail och många handlingar är redan diarieförda när de når mig. men det är ingen diskussion om att det här mailet borde ha diarieförts, säger Fellbrandt.

Ska registreras

Han säger att de fackliga organisationerna normalt inte skickar sina handlingar direkt till honom. Att det var ställt till flera personer kan också ha bidragit till att brevet inte hanterades korrekt säger Fellbrandt.

Enligt den svenska offentlighetsprincipen ska allmänna handlingar som skickas till och från en myndighet diarieföras skyndsamt. Registreringen av handlingar utförs normalt av en registrator, men denne har inte tillgång till e-post som ställs direkt till tjänstemännens eller politikernas personliga e-postadresser.

Rutinen i Skövde kommun ska vara att tjänstemännen själva diarieför dessa allmänna handlingar eller lämnar dessa till registrator.

Här missade både Fellbrandt och Räftegård – två av kommunens högsta tjänsteman – att följa den.

– Det är tråkigt. Vi vill vara transparenta och öppna med vad vi gör, säger Fellbrandt.

Handläggs

Han säger att handläggningen av Visions förhandlingsbegäran påbörjades redan i förra veckan och att den inte har påverkats av missen.

SLA avslöjade i fredagens tidning att fackförbundet Vision begärt en tvisteförhandling kring tillsättningen av ny vd för Skövde stadshus AB.

Fanns inte

Ordföranden Seija Jokela skickade måndagen 28 september sin begäran via e-post till kommundirektören Tomas Fellbrandt och med kopia till personalchefen Bo Räftegård.

Mailet borde ha registrerats i kommunstyrelsens diarium för in- och utkommande handlingar, men där fanns det inte när SLA under torsdagen och fredagen gick igenom alla registrerade handlingar sedan 28 september.

– Det borde ha diarieförts och det är bara att beklaga att det inte blev gjort, säger kommundirektören Tomas Fellbrandt,

Varför blev det så?

– Alla handlingar ska diarieföras och vi har inte försökt mörka något. Jag har ett stort inflöde i min mail och många handlingar är redan diarieförda när de når mig. men det är ingen diskussion om att det här mailet borde ha diarieförts, säger Fellbrandt.

Ska registreras

Han säger att de fackliga organisationerna normalt inte skickar sina handlingar direkt till honom. Att det var ställt till flera personer kan också ha bidragit till att brevet inte hanterades korrekt säger Fellbrandt.

Enligt den svenska offentlighetsprincipen ska allmänna handlingar som skickas till och från en myndighet diarieföras skyndsamt. Registreringen av handlingar utförs normalt av en registrator, men denne har inte tillgång till e-post som ställs direkt till tjänstemännens eller politikernas personliga e-postadresser.

Rutinen i Skövde kommun ska vara att tjänstemännen själva diarieför dessa allmänna handlingar eller lämnar dessa till registrator.

Här missade både Fellbrandt och Räftegård – två av kommunens högsta tjänsteman – att följa den.

– Det är tråkigt. Vi vill vara transparenta och öppna med vad vi gör, säger Fellbrandt.

Handläggs

Han säger att handläggningen av Visions förhandlingsbegäran påbörjades redan i förra veckan och att den inte har påverkats av missen.

Fakta

I offentlig- och sekretesslagen står följande:

5 kap 1 §: Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet, om inte annat följer av andra-fjärde styckena.

Källa: