10 okt 2015 20:00

10 okt 2015 20:00

Kämpar för kvinnors rättigheter

"Jag tror det är väldigt viktigt att hjälpa mammorna"

Effekterna av kriget i Syrien syns varje dag med ökande flyktingströmmar. I mitten av 1990-talet såg situationen liknade ut för de som flydde kriget i Bosnien och Hercegovina. I dag har Bosnien och Hercegovinas kvinnoriksförbund sitt huvudkontor i Skövde och kämpar framför allt för invandrarkvinnornas rättigheter.

1995 startades Bosnien och Hercegovinas kvinnoriksförbund i Sverige, Behkrf, som idag består av 33 olika föreningar i sex olika regioner i landet. Huvudkontoret ligger i Skövde och här jobbar Haris Tucaković och Sebiha Crnić som sekreterare respektive kassör och kämpar för att uppmärksamma och förändra invandrarkvinnors situation i samhället.

– Vi vill lära kvinnor vilka rättigheter de har och förklara hur de kan göra för att påverka i samhället, säger Sebiha Crnić.

Belyser problematik

Förbundet arrangerar konferenser och föreläsningar med teman som kvinnors makt, trafficking, våld mot kvinnor och jämställdhet. Allt för att belysa problematik som invandrarkvinnor brottas med.

– Vi arbetar även med att lobbying mot exempelvis FN-förbundet, säger Haris Tucaković som är en av de få männen som arbetar inom förbundet.

– Det går inte lösa de här frågorna utan att involvera männen, säger han och menar att fler män borde engagera sig engagera sig.

Tidig hjälp

De kom båda till Sverige som flyktingar i mitten av 1990-talet när kriget härjade i Bosnien och Hercegovina och har därför stor förståelse för de som idag flyr det brinnande kriget i Syrien.

– Jag har haft väldigt svårt för att se på nyheterna de senaste veckorna, för alla minnen kommer upp igen, säger Sebiha.

Hon menar att alla familjer har sin egen upplevelse och att de nyanlända tidigt borde få den hjälp de behöver.

– Jag tror det är väldigt viktigt att hjälpa mammorna, det är de som stöttar barnen och håller ihop familjen och om mamman är stark blir hela familjen stark, menar hon.

Ett leende

För att hjälpa de nyanlända har Behkrf startat en insamling för att bidra rent ekonomiskt. Men de menar båda att det krävs mer för att integrera de nyanlända i samhället.

– För mig var det exempelvis viktigt att tidigt få hjälp av en kurator för att kunna bearbeta allt jag varit med om, säger Sebiha.

– Att visa att man förstår dem och förklarar att de har både rättigheter och skyldigheter här i Sverige är också viktigt, säger Haris.

– I början kan det räcka med så lite som ett leende för att de ska känna sig välkomna, avslutar Sebiha Crnić.

1995 startades Bosnien och Hercegovinas kvinnoriksförbund i Sverige, Behkrf, som idag består av 33 olika föreningar i sex olika regioner i landet. Huvudkontoret ligger i Skövde och här jobbar Haris Tucaković och Sebiha Crnić som sekreterare respektive kassör och kämpar för att uppmärksamma och förändra invandrarkvinnors situation i samhället.

– Vi vill lära kvinnor vilka rättigheter de har och förklara hur de kan göra för att påverka i samhället, säger Sebiha Crnić.

Belyser problematik

Förbundet arrangerar konferenser och föreläsningar med teman som kvinnors makt, trafficking, våld mot kvinnor och jämställdhet. Allt för att belysa problematik som invandrarkvinnor brottas med.

– Vi arbetar även med att lobbying mot exempelvis FN-förbundet, säger Haris Tucaković som är en av de få männen som arbetar inom förbundet.

– Det går inte lösa de här frågorna utan att involvera männen, säger han och menar att fler män borde engagera sig engagera sig.

Tidig hjälp

De kom båda till Sverige som flyktingar i mitten av 1990-talet när kriget härjade i Bosnien och Hercegovina och har därför stor förståelse för de som idag flyr det brinnande kriget i Syrien.

– Jag har haft väldigt svårt för att se på nyheterna de senaste veckorna, för alla minnen kommer upp igen, säger Sebiha.

Hon menar att alla familjer har sin egen upplevelse och att de nyanlända tidigt borde få den hjälp de behöver.

– Jag tror det är väldigt viktigt att hjälpa mammorna, det är de som stöttar barnen och håller ihop familjen och om mamman är stark blir hela familjen stark, menar hon.

Ett leende

För att hjälpa de nyanlända har Behkrf startat en insamling för att bidra rent ekonomiskt. Men de menar båda att det krävs mer för att integrera de nyanlända i samhället.

– För mig var det exempelvis viktigt att tidigt få hjälp av en kurator för att kunna bearbeta allt jag varit med om, säger Sebiha.

– Att visa att man förstår dem och förklarar att de har både rättigheter och skyldigheter här i Sverige är också viktigt, säger Haris.

– I början kan det räcka med så lite som ett leende för att de ska känna sig välkomna, avslutar Sebiha Crnić.

  • Anna Leijon