10 okt 2015 20:00

10 okt 2015 20:00

"Smittar inte"

Populärvetenskapligt om damm

Smuts gör oss inte mer allergiska, snarare tvärtom. Det menar Agnes Wold, överläkare vid Sahlgrenska som kommer till Högskolan i en föreläsning på onsdag. Hon är bakteriolog och kämpar mot vår bacillskräck.

Smuts gör oss inte mer allergiska, snarare tvärtom. Det menar Agnes Wold, överläkare vid Sahlgrenska som kommer till Högskolan i en föreläsning på onsdag. Hon är bakteriolog och kämpar mot vår bacillskräck.

  • Rikard Jansson