11 okt 2015 11:00

11 okt 2015 11:00

Lottorna som rycker in i samhället

"Vi vill lyfta fram det kvinnliga perspektivet"

När landet är i kris och viktiga samhällsfunktioner måste fungera räcker inte de professionella krafterna hjälper till och behovet av kompetenta frivilliga växer. Lottakåren är en av de frivillig organisationer som då kan hjälpa till.
– Meningen är att vi ska vara tjejer som är förberedda, säger Karin Jonsson.

Svenska försvarsmakten klarar sig inte utan hjälp från flera olika frivillig organisationer. En av dem är Lottakåren som består av enbart kvinnor. Kåren har sina lokaler i Frivillighuset i Klagstorp där Xtra träffar Karin Jonsson, Ritva Bidersten och Camilla Spångberg.

Kvinnligt perspektiv

Lottakåren startades 1924 och består idag av cirka 5 000 kvinnor över hela landet. I Östra Skaraborg består kåren av ett 80-tal kvinnor och ytterligare ett 50-tal ungdomar.

– Vi vill lyfta fram det kvinnliga perspektivet och meningen är att vi ska vara tjejer som är förberedda, säger Karin Jonsson som är kårchef och ingår i den så kallade gröna världen.

– Det innebär att jag har rätt att bära både gröna militärkläder och tjänstevapen, förklarar hon.

Hon är även fältkock, förplägnadsinstruktör och ställföreträtande logistikchef och jobbar därmed mycket med matlagning i fält.

Viktiga samhällsfunktioner

Ritva Bidersten tillhör den civila delen av Lottakåren vilket innebär att hon inte bär vapen, utan hjälper till med andra samhällsfunktioner.

– Exempelvis har jag genomfört provtagningar på olika bondgårdar som sedan ska analyseras vid Göteborgsuniversitet, säger hon.

Lottakåren kan exempelvis även hjälpa till vid naturkatastrofer och utbilda frivilliga inom andra hjälporganisationer.

Mycket nytt

Camilla Spångberg är ungdomsansvarig och gick med i Lottakåren för två och ett halvt år sedan.

– Jag behövde nya utmaningar och ville göra något som inte alla andra gjorde, berättar hon.

Det hon uppskattar mest är att hon träffat många nya människor och att kåren består av endast tjejer.

– Det går att öppna sig och diskutera saker på ett annat sätt än om det är killar med, säger hon.

Hon tycker även att det är bra att Lottakåren erbjuder i olika utbildningar, eftersom hon då fått uppleva mycket nytt.

– Jag har bland annat varit på utbildningar i Stockholm, Norrland och Skåne och upplevt saker som jag aldrig skulle ha fått uppleva annars.

Behövs fortfarande

Trots stora framgångar med jämställdhetsfrågor är de övertygade om att det fortfarande behövs ett kvinnligt perspektiv.

– När man betänker att det bara var tre år sedan försvaret började tillhandahålla kvinnliga underkläder, så förstår man att det behövs, avslutar Karin Jonsson.

Svenska försvarsmakten klarar sig inte utan hjälp från flera olika frivillig organisationer. En av dem är Lottakåren som består av enbart kvinnor. Kåren har sina lokaler i Frivillighuset i Klagstorp där Xtra träffar Karin Jonsson, Ritva Bidersten och Camilla Spångberg.

Kvinnligt perspektiv

Lottakåren startades 1924 och består idag av cirka 5 000 kvinnor över hela landet. I Östra Skaraborg består kåren av ett 80-tal kvinnor och ytterligare ett 50-tal ungdomar.

– Vi vill lyfta fram det kvinnliga perspektivet och meningen är att vi ska vara tjejer som är förberedda, säger Karin Jonsson som är kårchef och ingår i den så kallade gröna världen.

– Det innebär att jag har rätt att bära både gröna militärkläder och tjänstevapen, förklarar hon.

Hon är även fältkock, förplägnadsinstruktör och ställföreträtande logistikchef och jobbar därmed mycket med matlagning i fält.

Viktiga samhällsfunktioner

Ritva Bidersten tillhör den civila delen av Lottakåren vilket innebär att hon inte bär vapen, utan hjälper till med andra samhällsfunktioner.

– Exempelvis har jag genomfört provtagningar på olika bondgårdar som sedan ska analyseras vid Göteborgsuniversitet, säger hon.

Lottakåren kan exempelvis även hjälpa till vid naturkatastrofer och utbilda frivilliga inom andra hjälporganisationer.

Mycket nytt

Camilla Spångberg är ungdomsansvarig och gick med i Lottakåren för två och ett halvt år sedan.

– Jag behövde nya utmaningar och ville göra något som inte alla andra gjorde, berättar hon.

Det hon uppskattar mest är att hon träffat många nya människor och att kåren består av endast tjejer.

– Det går att öppna sig och diskutera saker på ett annat sätt än om det är killar med, säger hon.

Hon tycker även att det är bra att Lottakåren erbjuder i olika utbildningar, eftersom hon då fått uppleva mycket nytt.

– Jag har bland annat varit på utbildningar i Stockholm, Norrland och Skåne och upplevt saker som jag aldrig skulle ha fått uppleva annars.

Behövs fortfarande

Trots stora framgångar med jämställdhetsfrågor är de övertygade om att det fortfarande behövs ett kvinnligt perspektiv.

– När man betänker att det bara var tre år sedan försvaret började tillhandahålla kvinnliga underkläder, så förstår man att det behövs, avslutar Karin Jonsson.

  • Anna Leijon