12 okt 2015 06:00

12 okt 2015 06:00

20 000 hushåll i AÖS samlar in sorterat matavfall

Skultorp var först ut 2011.

Fyra år senare är samtliga medlems-kommuner i Avfallshantering östra Skaraborg anslutna till insamlingen av sorterat matavfall.

– Det har varit en lärorik resa, säger Ingemar Gustavsson på AÖS i Skövde.

Illaluktande, läckande påsar, flugor och larver.

Det fanns många fördomar mot de bruna sopkärlen för sorterat matavfall när de gjorde entré i Skultorp för första gången för fyra år sedan.

En del lever kvar men för en stor majoritet av de dryga 20 000 hushåll i de medlemskommuner som är anslutna till Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS, fungerar insamlingen utan problem.

Utbyggd insamling

Just nu pågår utdelning av kärl till 4 000 enskilda hushåll runt om på landsbygden i Skövde och hela landsbygden i Falköping. Lokalt berörs hushåll i Horn, Väring, Tidan, Timmersdala, Lerdala och Ulvåker. Sedan återstår det att bygga ut insamlingen till att omfatta även flerbostadshus och kommunala och privata verksamheter.

– På fyra år har vi gått från noll till insamling av sorterat matavfall i sju kommuner i både tätort och på landsbygden. De senaste två åren har det gått i rask takt, men vi har dragit lärdom av resan hit och försökt vara lyhörda. Det tror jag har underlättat, säger Ingemar Gustavsson, entreprenadansvarig på AÖS.

Fler vill ansluta

Anslutningsgraden är i dag i genomsnitt drygt 85 procent av samtliga abonnenter. Procentuellt är det fler på landsbygden än i villaområden som väljer det bruna sopkärlet. När kärlen delas ut är siffran något högre, sedan brukar några lämna tillbaka sina kärl och andra har ångrat sig redan vid utdelningen.

– Totalt sett har det gått över förväntan. Vår satsning på mycket information där besöker bygdegårdar och håller informationsträffar har slagit väl ut. Oftast får vi positivt gensvar, även om det givetvis finns hushåll där man fortsätter med sin tidigare kompostering.

Mariestad ansluter?

Skövde, Tibro, Skara, Falköping, Karlsborg, Hjo och Töreboda är i dag anslutna till AÖS. Inom kort väntas även Mariestad och Gullspång fatta beslut om framtida medlemskap.

– När Falköping kom med hade kommunen redan lång erfarenhet av sorterat matavfall, men det har inte Mariestad. Men vi är väl förberedda om de ansluter sig, säger Ingemar Gustavsson.

I takt med att hushållen börjat sortera mer har även insamlingen blivit mer miljövänlig. Merparten av de fordon som kör sophämtning drivs i dag av biogas, och på flera sträckor används så kallade tvåfackade bilar som kan tömma både matavfall (brunt kärl) och restavfall (grönt kärl) under samma runda.

– Om vi blir effektivare gynnar det i slutändan våra kunder, säger Ingemar Gustavsson.

Illaluktande, läckande påsar, flugor och larver.

Det fanns många fördomar mot de bruna sopkärlen för sorterat matavfall när de gjorde entré i Skultorp för första gången för fyra år sedan.

En del lever kvar men för en stor majoritet av de dryga 20 000 hushåll i de medlemskommuner som är anslutna till Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS, fungerar insamlingen utan problem.

Utbyggd insamling

Just nu pågår utdelning av kärl till 4 000 enskilda hushåll runt om på landsbygden i Skövde och hela landsbygden i Falköping. Lokalt berörs hushåll i Horn, Väring, Tidan, Timmersdala, Lerdala och Ulvåker. Sedan återstår det att bygga ut insamlingen till att omfatta även flerbostadshus och kommunala och privata verksamheter.

– På fyra år har vi gått från noll till insamling av sorterat matavfall i sju kommuner i både tätort och på landsbygden. De senaste två åren har det gått i rask takt, men vi har dragit lärdom av resan hit och försökt vara lyhörda. Det tror jag har underlättat, säger Ingemar Gustavsson, entreprenadansvarig på AÖS.

Fler vill ansluta

Anslutningsgraden är i dag i genomsnitt drygt 85 procent av samtliga abonnenter. Procentuellt är det fler på landsbygden än i villaområden som väljer det bruna sopkärlet. När kärlen delas ut är siffran något högre, sedan brukar några lämna tillbaka sina kärl och andra har ångrat sig redan vid utdelningen.

– Totalt sett har det gått över förväntan. Vår satsning på mycket information där besöker bygdegårdar och håller informationsträffar har slagit väl ut. Oftast får vi positivt gensvar, även om det givetvis finns hushåll där man fortsätter med sin tidigare kompostering.

Mariestad ansluter?

Skövde, Tibro, Skara, Falköping, Karlsborg, Hjo och Töreboda är i dag anslutna till AÖS. Inom kort väntas även Mariestad och Gullspång fatta beslut om framtida medlemskap.

– När Falköping kom med hade kommunen redan lång erfarenhet av sorterat matavfall, men det har inte Mariestad. Men vi är väl förberedda om de ansluter sig, säger Ingemar Gustavsson.

I takt med att hushållen börjat sortera mer har även insamlingen blivit mer miljövänlig. Merparten av de fordon som kör sophämtning drivs i dag av biogas, och på flera sträckor används så kallade tvåfackade bilar som kan tömma både matavfall (brunt kärl) och restavfall (grönt kärl) under samma runda.

– Om vi blir effektivare gynnar det i slutändan våra kunder, säger Ingemar Gustavsson.

AÖS

Kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg bildades år 2000. Insamlingen av matavfall omfattar 20 000 abonnenter. Avfallet (4000 ton/år) förs till Falköpings biogasanläggning där avfallet rötas och blir biogas.