12 okt 2015 15:59

13 okt 2015 07:05

Blir doktor på universitet

DOKTOR

Logopeden och Skultorpsbördiga Ann Nordberg utsågs nyligen till doktor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Flera år av forskning har hon ägnat åt att undersöka talsvårigheter hos barn med cp-skada. I sin avhandling konstaterar hon att barnen bör erbjudas en grundlig logopedisk undersökning för ökad delaktighet.

Flera år av forskning har hon ägnat åt att undersöka talsvårigheter hos barn med cp-skada. I sin avhandling konstaterar hon att barnen bör erbjudas en grundlig logopedisk undersökning för ökad delaktighet.