12 okt 2015 16:05

12 okt 2015 16:07

Växande brist på förskollärare och undersköterskor

Skövde behöver rekrytera 1 500 medarbetare kommande år

Rekryteringsbehovet inom Skövde kommun beräknas till 1 500 medarbetare de kommande åren. Nu snabbanalyseras läget innan det blir akut men redan noteras en växande brist på framför allt undersköterskor och förskollärare.

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott ville efter den nyligen gjorda lönekartläggningen ha en bild av hela rekryteringsbehovet. Nu har HR-avdelningen snabbanalyserat läget, bland annat behovet nu och om fem år.

Många 65-åringar

– 480 av kommunens medarbetare blir 65 år perioden 2016 till 2020. 2014 var personalomsättningen i kommunen 7,4 procent. När vi baserar uträkningarna för de kommande åren på den siffran skulle det innebära att rekryteringsbehovet blir 300 per år, nära 1 500 under 2016 till 2020, säger Sofia Myrman, HR-chef.

– I detta ingår även när kommunanställda byter jobb inom kommunen. Det finns i dag inga siffror för hur många det rör sig om, men det kan vara en tredjedel.

Analysen visar var i kommunens verksamheter som behoven är störst.

– Det gäller framför allt undersköterskor och förskollärare och även lärare inom vissa områden. Det handlar om stora grupper, men vi ser också behov av chefer på enhets- och avdelningsnivå, säger Myrman.

”Jätteutmaning”

Med analysen från sektorerna som bas går arbetet vidare, prognosen kopplas till verksamhetens uppdrag, verksamhetsökningar och kommunens demografi, alltså frågor kopplade till befolkningen, hur många barn som föds och liknande.

– Nu vet vi behovet. Vi står inför jättestora utmaningar, som har blivit extra tydligt bara det senaste halvåret. Gör vi inget nu går vi in i ett akut läge, säger Leif Walterum (C), ordförande i utskottet.

Redan sedan tidigare pågår arbete inom kommunen med kompetensförsörjning, bland annat mentorskap, samarbetsprojekt med högskola, gymnasiet och regionen. Kommunens eget chefsprogram ska också starta. Men vilka andra åtgärder som kan bli aktuella för att stärka arbetsgivarvarumärket Skövde ytterligare vill Walterum inte precisera.

– Det blir nästa steg. Men bland annat handlar det om att locka unga till vissa utbildningar.

Frågan om kompetensförsörjningen ses som så strategiskt viktig för kommunen att den inte är politisk.

– Vi har en samsyn, konstaterar Anita Löfgren (S), vice ordförande.

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott ville efter den nyligen gjorda lönekartläggningen ha en bild av hela rekryteringsbehovet. Nu har HR-avdelningen snabbanalyserat läget, bland annat behovet nu och om fem år.

Många 65-åringar

– 480 av kommunens medarbetare blir 65 år perioden 2016 till 2020. 2014 var personalomsättningen i kommunen 7,4 procent. När vi baserar uträkningarna för de kommande åren på den siffran skulle det innebära att rekryteringsbehovet blir 300 per år, nära 1 500 under 2016 till 2020, säger Sofia Myrman, HR-chef.

– I detta ingår även när kommunanställda byter jobb inom kommunen. Det finns i dag inga siffror för hur många det rör sig om, men det kan vara en tredjedel.

Analysen visar var i kommunens verksamheter som behoven är störst.

– Det gäller framför allt undersköterskor och förskollärare och även lärare inom vissa områden. Det handlar om stora grupper, men vi ser också behov av chefer på enhets- och avdelningsnivå, säger Myrman.

”Jätteutmaning”

Med analysen från sektorerna som bas går arbetet vidare, prognosen kopplas till verksamhetens uppdrag, verksamhetsökningar och kommunens demografi, alltså frågor kopplade till befolkningen, hur många barn som föds och liknande.

– Nu vet vi behovet. Vi står inför jättestora utmaningar, som har blivit extra tydligt bara det senaste halvåret. Gör vi inget nu går vi in i ett akut läge, säger Leif Walterum (C), ordförande i utskottet.

Redan sedan tidigare pågår arbete inom kommunen med kompetensförsörjning, bland annat mentorskap, samarbetsprojekt med högskola, gymnasiet och regionen. Kommunens eget chefsprogram ska också starta. Men vilka andra åtgärder som kan bli aktuella för att stärka arbetsgivarvarumärket Skövde ytterligare vill Walterum inte precisera.

– Det blir nästa steg. Men bland annat handlar det om att locka unga till vissa utbildningar.

Frågan om kompetensförsörjningen ses som så strategiskt viktig för kommunen att den inte är politisk.

– Vi har en samsyn, konstaterar Anita Löfgren (S), vice ordförande.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.