13 okt 2015 06:00

13 okt 2015 06:00

Samarbete underlättar för cancerpatienter

Mer flexibelt med sjukskrivning

Personer som genomgår en cancerbehandling ska få större flexibilitet med sjukskrivningen.

Många som genomgår behandlingar mår relativt bra mellan tillfällena för behandlingarna, och vill kunna jobba de dagar och timmar som de känner sig bättre.

Breddinföras

Försäkringskassan och regionen har tagit fram ett koncept, som nu ska breddinföras. Enkelt beskrivet är personen sjukskriven på heltid, men jobbar när hon eller han orkar. Tiden redovisas i efterhand.

– Det ska vara ett positivt inslag, att komma till jobbet, träffa kollegorna och arbeta så mycket man orkar, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen.

Patienter, som behandlas på Sahlgrenska, med bröstcancer har deltagit i en förstudie. Utvärderingen visas att de flesta som provat att varva arbete och sjukskrivning har upplevt det positivt.

Patienten har känt sig friskare och sjukpenningdagarna har blivit färre.

– Men patienten har ingen press på sig, systemet ska inte vara stelbent. Personerna som får behandling har bra och dåliga dagar. Hur de reagerar är helt individuellt, säger Ann Söderström.

Många som genomgår behandlingar mår relativt bra mellan tillfällena för behandlingarna, och vill kunna jobba de dagar och timmar som de känner sig bättre.

Breddinföras

Försäkringskassan och regionen har tagit fram ett koncept, som nu ska breddinföras. Enkelt beskrivet är personen sjukskriven på heltid, men jobbar när hon eller han orkar. Tiden redovisas i efterhand.

– Det ska vara ett positivt inslag, att komma till jobbet, träffa kollegorna och arbeta så mycket man orkar, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen.

Patienter, som behandlas på Sahlgrenska, med bröstcancer har deltagit i en förstudie. Utvärderingen visas att de flesta som provat att varva arbete och sjukskrivning har upplevt det positivt.

Patienten har känt sig friskare och sjukpenningdagarna har blivit färre.

– Men patienten har ingen press på sig, systemet ska inte vara stelbent. Personerna som får behandling har bra och dåliga dagar. Hur de reagerar är helt individuellt, säger Ann Söderström.