14 okt 2015 08:00

14 okt 2015 08:00

Almi satsar mer på innovation

Staten ökar anslagen till nya produkter och tjänster

Almi väst har fått ökade medel från staten. Pengarna är öronmärkta till nya innovativa produkter och tjänster. Det innebär ökade möjligheter för företag i Skövde.

Almi väst får nu mer statliga pengar att röra sig med, pengar som kommer företagare till godo.

Företag kan söka mer medel för förstudier samt att fler kan få lån för att förverkliga idéer. De ökade anslagen kan komma befintliga företag till godo redan i år.

Många miljoner

Totalt ökas budgeten från 12 miljoner till 18 miljoner kronor i innovationslån, och förstudiemedlen ökas från 3,5 miljoner kronor till 4,5 miljoner.

– Det är kraftigt ökade resurser på innovationssidan. Det innebär att det finns mer pengar till produktutveckling. Troligtvis får vi ha kvar den budgeten även 2016, säger Heléne Öhrvall, innovationsansvarig på Almi väst.

Förstudiemedel

För etablerade företag med minst tre anställda innebär de ökade anslagen för förstudiemedel att man kan söka större bidrag. Tidigare var maxsumman 50 000 kronor, nu höjs den till 100 000 kronor.

Det är medel som ska gå till att verifiera innovationers potential i tidiga skeden.

Förverkliga idéer

– Företagen ska kunna få ett bra beslutsunderlag för hur och om de ska gå vidare med sin idé. Det kan användas till allt från att bygga en prototyp eller söka patent till att verifiera marknaden.

Ökningen av budgeten för innovationslån skapar möjligheter för fler företag att förverkliga idéer som kan bli bärkraftiga produkter.

– Fördelen med innovationslån jämfört med andra lån är att de är riktade till utvecklingsprojektet och att det vanligtvis inte krävs några större säkerheter.

Almi väst får nu mer statliga pengar att röra sig med, pengar som kommer företagare till godo.

Företag kan söka mer medel för förstudier samt att fler kan få lån för att förverkliga idéer. De ökade anslagen kan komma befintliga företag till godo redan i år.

Många miljoner

Totalt ökas budgeten från 12 miljoner till 18 miljoner kronor i innovationslån, och förstudiemedlen ökas från 3,5 miljoner kronor till 4,5 miljoner.

– Det är kraftigt ökade resurser på innovationssidan. Det innebär att det finns mer pengar till produktutveckling. Troligtvis får vi ha kvar den budgeten även 2016, säger Heléne Öhrvall, innovationsansvarig på Almi väst.

Förstudiemedel

För etablerade företag med minst tre anställda innebär de ökade anslagen för förstudiemedel att man kan söka större bidrag. Tidigare var maxsumman 50 000 kronor, nu höjs den till 100 000 kronor.

Det är medel som ska gå till att verifiera innovationers potential i tidiga skeden.

Förverkliga idéer

– Företagen ska kunna få ett bra beslutsunderlag för hur och om de ska gå vidare med sin idé. Det kan användas till allt från att bygga en prototyp eller söka patent till att verifiera marknaden.

Ökningen av budgeten för innovationslån skapar möjligheter för fler företag att förverkliga idéer som kan bli bärkraftiga produkter.

– Fördelen med innovationslån jämfört med andra lån är att de är riktade till utvecklingsprojektet och att det vanligtvis inte krävs några större säkerheter.