14 okt 2015 16:53

14 okt 2015 16:53

Kommunen ändrar inte Cementayttrande

CEMENTA

Skövde kommun har fått en ny möjlighet att yttra sig om Cementa. Ksau föreslår att man håller fast vid sitt tidigare yttrande som gick ut på att kommunen tillstyrker Cementas överklagan på mark- och miljödomstolens avslag, samt att man inte har något att erinra mot utökat täkttillstånd. Ulla-Britt Hagström, (FP), avstod. Folkpartiet lämnar ett eget förslag.

Skövde kommun har fått en ny möjlighet att yttra sig om Cementa. Ksau föreslår att man håller fast vid sitt tidigare yttrande som gick ut på att kommunen tillstyrker Cementas överklagan på mark- och miljödomstolens avslag, samt att man inte har något att erinra mot utökat täkttillstånd. Ulla-Britt Hagström, (FP), avstod. Folkpartiet lämnar ett eget förslag.