14 okt 2015 17:38

14 okt 2015 17:46

Ksau vill sälja Skövde biogas AB

SKÖVDE: Föreslår avskrivning av skulder och försäljning

Avskrivning av biogasskulder på 34 miljoner, en försäljning av bolaget samt att Skövde gör ett positivt ekonomiskt resultat.

De frågorna hade ksau på sitt bord på onsdagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, beslutade på onsdagen att de ska föreslå kommunfullmäktige att Skövde biogas AB ska säljas.

Samtidigt vill man att fullmäktige beslutar att kommunens fordringar på bolaget skrivs av.

Inga alternativ

I början av september beslutade en extra bolagsstämma att skriva ner värdet på anläggningen till noll kronor.

– Vi som ägare hade inget val. Vi var tvungna att skriva av fordringarna på 34,3 miljoner och det var därför ingen diskussion om det på mötet i dag. Att föreslå en försäljning var vi också helt eniga med oppositionen om, säger kommunalrådet Katarina Jonsson, (M).

Skövde äger 49 procent av bolaget och Göteborgs energi 51 procent. Göteborgs energi har redan fattat beslut om avskrivning av fordran. Men frågan om försäljning återstår att avgöras i kommunfullmäktige även där.

Om båda fullmäktige säger ja inleds processen.

– Vi har ingen prislapp nu, utan processen börjar med att vi ska identifiera och uppsöka möjliga köpare, säger Katarina Jonsson.

– Det finns en marknad för biogas, ta bara bussarna som exempel, säger kommunalrådet Leif Walterum, (C).

När det gäller ekonomin uppvisar Skövde kommun ett positivt resultat och prognosen för 2015 är 71 miljoner. Men den plussiffran, som är 46 miljoner bättre än den reviderade budgeten, kräver en närmare titt.

Flera poster som påverkar resultatet är engångshändelser. För sista gången får kommunen återbetalda medel från AFA-sjukförsäkring. Den här gången på 21 miljoner.

En förändrad redovisning när det gäller komponentavskrivningar plussar på med 52 miljoner kronor. Förändringen måste alla kommuner genomföra och det handlar om avskrivningar på alla anläggningstillgångar, exempelvis fastigheter och gator.

Under ekonomiskt mål

Ytterligare en engångspost är de totala nedskrivningskostnaderna för biogasen på 40 miljoner kronor.

Kommunens mål är att resultatet ska vara minst 2 procent av skatter och statsbidrag och i år väntas man nå drygt 1,5 procent.

– Det är under vårt mål och vi måste hålla fokus på ekonomin. Men knappt två procent är bättre än många andra kommuner, säger Katarina Jonsson.

Enligt prognosen kommer kommunen att investera för 433 miljoner i år, drygt 50 miljoner mer än förra året. I år har man bland annat satsat på skollokaler, gruppbostäder och kök samt infrastruktur.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, beslutade på onsdagen att de ska föreslå kommunfullmäktige att Skövde biogas AB ska säljas.

Samtidigt vill man att fullmäktige beslutar att kommunens fordringar på bolaget skrivs av.

Inga alternativ

I början av september beslutade en extra bolagsstämma att skriva ner värdet på anläggningen till noll kronor.

– Vi som ägare hade inget val. Vi var tvungna att skriva av fordringarna på 34,3 miljoner och det var därför ingen diskussion om det på mötet i dag. Att föreslå en försäljning var vi också helt eniga med oppositionen om, säger kommunalrådet Katarina Jonsson, (M).

Skövde äger 49 procent av bolaget och Göteborgs energi 51 procent. Göteborgs energi har redan fattat beslut om avskrivning av fordran. Men frågan om försäljning återstår att avgöras i kommunfullmäktige även där.

Om båda fullmäktige säger ja inleds processen.

– Vi har ingen prislapp nu, utan processen börjar med att vi ska identifiera och uppsöka möjliga köpare, säger Katarina Jonsson.

– Det finns en marknad för biogas, ta bara bussarna som exempel, säger kommunalrådet Leif Walterum, (C).

När det gäller ekonomin uppvisar Skövde kommun ett positivt resultat och prognosen för 2015 är 71 miljoner. Men den plussiffran, som är 46 miljoner bättre än den reviderade budgeten, kräver en närmare titt.

Flera poster som påverkar resultatet är engångshändelser. För sista gången får kommunen återbetalda medel från AFA-sjukförsäkring. Den här gången på 21 miljoner.

En förändrad redovisning när det gäller komponentavskrivningar plussar på med 52 miljoner kronor. Förändringen måste alla kommuner genomföra och det handlar om avskrivningar på alla anläggningstillgångar, exempelvis fastigheter och gator.

Under ekonomiskt mål

Ytterligare en engångspost är de totala nedskrivningskostnaderna för biogasen på 40 miljoner kronor.

Kommunens mål är att resultatet ska vara minst 2 procent av skatter och statsbidrag och i år väntas man nå drygt 1,5 procent.

– Det är under vårt mål och vi måste hålla fokus på ekonomin. Men knappt två procent är bättre än många andra kommuner, säger Katarina Jonsson.

Enligt prognosen kommer kommunen att investera för 433 miljoner i år, drygt 50 miljoner mer än förra året. I år har man bland annat satsat på skollokaler, gruppbostäder och kök samt infrastruktur.