14 okt 2015 16:53

14 okt 2015 16:53

Vill avslå Trygghetsknappen

SKÖVDE

Ksau föreslår att avslå en motion från Petter Fahlström (FP) om att inrätta Trygghetsknappen i Skövde, en telefonlinje dit människor som rör sig utomhus på helg- och nöjeskvällar kan ringa.

– Intentionen är bra och vi har ställt frågan till brottsförebyggande rådet. Tyvärr finns inte de personerna som skulle kunna bemanna telefonen, säger kommunalrådet Katarina Jonsson, (M).

Ulla-Britt Hagström, (FP), yrkade bifall till motionen.

Ksau föreslår att avslå en motion från Petter Fahlström (FP) om att inrätta Trygghetsknappen i Skövde, en telefonlinje dit människor som rör sig utomhus på helg- och nöjeskvällar kan ringa.

– Intentionen är bra och vi har ställt frågan till brottsförebyggande rådet. Tyvärr finns inte de personerna som skulle kunna bemanna telefonen, säger kommunalrådet Katarina Jonsson, (M).

Ulla-Britt Hagström, (FP), yrkade bifall till motionen.