15 okt 2015 06:00

15 okt 2015 06:00

Dubbla processer för ekobrottsmisstänkt

Förra domen kan ändras

Misstänkt. Den Skövdebo som nu riskerar fängelse för sin inblandning i en bedrägerihärva dömdes 2009 till fängelse i 4,5 år för liknande brott. Men samtidigt pågår en process i hovrätten gällande det förra ärendet som kan bli till hans fördel.

Den 43-årige Skövdebon, som i tisdags anhölls misstänkt för omfattande bedrägerier, har länge varit känd för polis och åklagare. I juni 2009 dömdes han till 5 års fängelse i tingsrätten i en av de hittills största ekobrottshärvorna i Skövde. Härvan beskrevs som ett nät av konkurser, obefintlig bokföring, enorma kontantuttag och stora mängder falska fakturor. Mannen dömdes bland annat för grovt bedrägeri, grov förskingring, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Han dömdes också att betala skattetillägg. Tingsrättsdomen överklagades och i hovrätten ändrade påföljden till fängelse i 4,5 år.

Förnekar brott

Av det som framkommit i det nya ärendet, den så kallade bagerihärvan där polisen gjorde tillslag i Västergötland och i Göteborgstrakten, påminner mycket om härvan från 2009. Enligt Ekobrottsmyndigheten handlar det om avancerade och svårupptäckta bedrägerier kring bolag i bageri- och kafébranschen. Skövdebon och två andra misstänkta förnekar brott. En eventuell häktningsframställan kan komma under torsdagen. Var Skövdebon greps är oklart. SLA har utan framgång sökt kammaråklagare Carin Kilhamn för en kommentar.

Samtidigt som det nya utredningen nu pågår, pågår en annan process. I våras ansökte Riksåklagaren, RÅ, om resning till förmån för mannen eftersom det är förbjudet med dubbelbestraffning. Den som har påförts skattetillägg får inte dessutom åtalas för skattebrott, vilket mannen har gjort. Hovrättsdomen mot honom kom kort efter att Europadomstolen i februari 2009 hade ändrat sin praxis om dubbelbestraffning. Detta gäller nu retroaktivt från och med februari 2009.

Snart förhandling

HD beslutade att Skövdebons ärende skulle tillbaka till hovrätten – det kan sluta med att delar av åtalet avvisas och att mannens påföljd från 2009 ändras, vilket kan ge honom rätt till skadestånd. Huvudförhandling blir i december.

Den 43-årige Skövdebon, som i tisdags anhölls misstänkt för omfattande bedrägerier, har länge varit känd för polis och åklagare. I juni 2009 dömdes han till 5 års fängelse i tingsrätten i en av de hittills största ekobrottshärvorna i Skövde. Härvan beskrevs som ett nät av konkurser, obefintlig bokföring, enorma kontantuttag och stora mängder falska fakturor. Mannen dömdes bland annat för grovt bedrägeri, grov förskingring, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Han dömdes också att betala skattetillägg. Tingsrättsdomen överklagades och i hovrätten ändrade påföljden till fängelse i 4,5 år.

Förnekar brott

Av det som framkommit i det nya ärendet, den så kallade bagerihärvan där polisen gjorde tillslag i Västergötland och i Göteborgstrakten, påminner mycket om härvan från 2009. Enligt Ekobrottsmyndigheten handlar det om avancerade och svårupptäckta bedrägerier kring bolag i bageri- och kafébranschen. Skövdebon och två andra misstänkta förnekar brott. En eventuell häktningsframställan kan komma under torsdagen. Var Skövdebon greps är oklart. SLA har utan framgång sökt kammaråklagare Carin Kilhamn för en kommentar.

Samtidigt som det nya utredningen nu pågår, pågår en annan process. I våras ansökte Riksåklagaren, RÅ, om resning till förmån för mannen eftersom det är förbjudet med dubbelbestraffning. Den som har påförts skattetillägg får inte dessutom åtalas för skattebrott, vilket mannen har gjort. Hovrättsdomen mot honom kom kort efter att Europadomstolen i februari 2009 hade ändrat sin praxis om dubbelbestraffning. Detta gäller nu retroaktivt från och med februari 2009.

Snart förhandling

HD beslutade att Skövdebons ärende skulle tillbaka till hovrätten – det kan sluta med att delar av åtalet avvisas och att mannens påföljd från 2009 ändras, vilket kan ge honom rätt till skadestånd. Huvudförhandling blir i december.