16 okt 2015 06:00

16 okt 2015 06:00

Jan-Olov inspireras av folkkonsten

Änglar och vingar. Så heter Jan-Olov Hilmerssons utställning som öppnar på lördag i Binnebergs tingshus. Där blandas tvådimensionella bilder och tredimensionella objekt och skulpturer.

– Det ena befruktar det andra.

Jan-Olov Hilmersson bor i Binneberg, faktiskt granne med tingshuset där han ställt ut ett par gånger tidigare. Nu är han aktuell med en ny utställning som bär titeln Änglar och vingar.

– Jag är inspirerad av folkkonsten med förgyllda änglar. Dessa är tänkta kunna placeras utomhus, säger Jan-Olov Hilmersson som även arbetar mycket ute i det fria.

Han har spelat vidare på änglar via vingar från lönnfröet.

– De är vackra och uttrycksfulla.

Även en vardaglig gestalt har fått vingar och ses i dialog med en pingvin, den dyker upp i olika storlekar i utställningen.

I rummet bredvid stora salen finns bland annat ett bord med ordet Hope (hopp) på. På bordet ligger en fjäderboll.

– Det är sånt man inte riktigt kan förklara. Men hope är ett vackert ord och dess innebörd. Jag har gjort bordet som en scen för händelsen mellan ord och objekt, säger Jan-Olov Hilmersson som ganska nyligen läste Emily Dickinsons dikt ”Hope is the thing with feathers” och det rimmade bra med konstverket.

Förutom att tvådimensionella bilder och tredimensionella objekt och skulpturer visas i utställningen så vill Jan-Olov Hilmersson även visa olika metallers olika egenskaper i både styrka och skörhet.

– Från tjocka järnplåtar till tunnbladsmetall på änglarna.

Vid sidan av sitt konstnärskap är Jan-Olov Hilmersson lärare på HDK vid Steneby som tillhör Göteborgs universitet. Utställningen öppnar 17 oktober och visas till den 1 november.

Jan-Olov Hilmersson bor i Binneberg, faktiskt granne med tingshuset där han ställt ut ett par gånger tidigare. Nu är han aktuell med en ny utställning som bär titeln Änglar och vingar.

– Jag är inspirerad av folkkonsten med förgyllda änglar. Dessa är tänkta kunna placeras utomhus, säger Jan-Olov Hilmersson som även arbetar mycket ute i det fria.

Han har spelat vidare på änglar via vingar från lönnfröet.

– De är vackra och uttrycksfulla.

Även en vardaglig gestalt har fått vingar och ses i dialog med en pingvin, den dyker upp i olika storlekar i utställningen.

I rummet bredvid stora salen finns bland annat ett bord med ordet Hope (hopp) på. På bordet ligger en fjäderboll.

– Det är sånt man inte riktigt kan förklara. Men hope är ett vackert ord och dess innebörd. Jag har gjort bordet som en scen för händelsen mellan ord och objekt, säger Jan-Olov Hilmersson som ganska nyligen läste Emily Dickinsons dikt ”Hope is the thing with feathers” och det rimmade bra med konstverket.

Förutom att tvådimensionella bilder och tredimensionella objekt och skulpturer visas i utställningen så vill Jan-Olov Hilmersson även visa olika metallers olika egenskaper i både styrka och skörhet.

– Från tjocka järnplåtar till tunnbladsmetall på änglarna.

Vid sidan av sitt konstnärskap är Jan-Olov Hilmersson lärare på HDK vid Steneby som tillhör Göteborgs universitet. Utställningen öppnar 17 oktober och visas till den 1 november.