16 okt 2015 21:16

16 okt 2015 21:16

Ska lära sig mer om kristen tro via app

I framtiden kommer konfirmander att kunna lära sig mer om kristen tro genom ett spel i mobilen. En app ska tas fram

Projektet med en mobilapp för konfirmander har initierats av ungdomsprästen Peter Håkansson som arbetar i Tidaholm. Arbetet kommer att starta under hösten 2015 och pågå en bit in i 2017.

När spelet är färdigt ska alla församlingar i landet kunna använda appen som en del i sin konfirmandundervisning. Ofta väcks en nyfikenhet på kristen tro hos föräldrar till konfirmander. Här kan appen fylla ett behov också hos vuxna.

Projektet kan genomföras tack vare pengar från Svenska kyrkan nationellt inom en satsning som vill öka kunskapen om kristen tro och heter ”Dela tro, dela liv”.

– Vi har goda erfarenheter av att samarbeta med Högskolan i Skövde och det känns spännande att få vara med och utforma en helt ny form av material, säger Jacqueline Björnram, präst och chef på församlingsavdelningen på stiftskansliet i Skara.

I projektet samverkar Svenska kyrkan, Högskolan i Skövde och iUS Innovation AB.

Projektet med en mobilapp för konfirmander har initierats av ungdomsprästen Peter Håkansson som arbetar i Tidaholm. Arbetet kommer att starta under hösten 2015 och pågå en bit in i 2017.

När spelet är färdigt ska alla församlingar i landet kunna använda appen som en del i sin konfirmandundervisning. Ofta väcks en nyfikenhet på kristen tro hos föräldrar till konfirmander. Här kan appen fylla ett behov också hos vuxna.

Projektet kan genomföras tack vare pengar från Svenska kyrkan nationellt inom en satsning som vill öka kunskapen om kristen tro och heter ”Dela tro, dela liv”.

– Vi har goda erfarenheter av att samarbeta med Högskolan i Skövde och det känns spännande att få vara med och utforma en helt ny form av material, säger Jacqueline Björnram, präst och chef på församlingsavdelningen på stiftskansliet i Skara.

I projektet samverkar Svenska kyrkan, Högskolan i Skövde och iUS Innovation AB.