17 okt 2015 06:00

17 okt 2015 06:00

Cementas tilltänkta brytområde utreds

I två veckor undersöks Cementas tilltänkta brytområde i Våmbsdalen av arkeologer.

Under första veckan har dock fynden varit få.

Lagstiftningen kräver att Cementa måste genomföra arkeologiska undersökningar av marken innan den bryts. Syftet är att en sista gång dokumentera området.

Det berättar Åsa Berger vid Arkeologikonsult som har fått uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland att genomföra utredningen.

Fynden som görs avgör om man går vidare med förundersökningar eller slutundersökningar i ett senare skede. Syfte är att kartlägga området och undersöka de fornlämningar som redan finns beskrivna.

Gräver schakt

Det 220 000 kvadratmeter stora området kartläggs genom att schakt grävs med jämna mellanrum. I veckan har grävmaskinisten Jan-Ove Johansson grävt 50-talet schakt. Med skopan skrapar han av jordlager efter jordlager samtidigt som arkeologerna letar fynd.

– Vi har hittat tre porslinsbitar och en bit från en kritpipa som en bonde kanske tappat när han gått på åkern. Det är oväntat lite, vi hade nog förväntat oss mer, säger Åsa Berger.

I en större fornlämning har arkeologerna tagit kolprover för att göra tidsbestämningar. I en vall hittades också järnslagg som kan vara från en plats för järnframställning.

Hittade stensamling

När SLA besöker arbetet håller hon och kollegan Josefine Låås på att blottlägga en stensamling som låg dold en halvmeter ner i jorden. Det kan vara en grav från sen brons- eller tidig järnålder eller också bara sten som lagts samman under de senaste 300 åren när jorden har odlats.

– Det är svårt att avgöra i nuläget, men vi kommer att titta närmare på den samlingen senare, säger Berger.

Stoppar inte

Den som tror att arkeologerna kan göra viktiga fynd som kan sätta käppar i hjulet för framtida brytningar ska inte hoppas för mycket.

Åsa Berger säger att det är ytterst ovanligt att det händer. När viktiga fynd upptäcks tas de om hand och flyttas oftast. Avgörandet där ligger i så fall hos länsstyrelsen.

Arbetet går vidare i nästa vecka.

Lagstiftningen kräver att Cementa måste genomföra arkeologiska undersökningar av marken innan den bryts. Syftet är att en sista gång dokumentera området.

Det berättar Åsa Berger vid Arkeologikonsult som har fått uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland att genomföra utredningen.

Fynden som görs avgör om man går vidare med förundersökningar eller slutundersökningar i ett senare skede. Syfte är att kartlägga området och undersöka de fornlämningar som redan finns beskrivna.

Gräver schakt

Det 220 000 kvadratmeter stora området kartläggs genom att schakt grävs med jämna mellanrum. I veckan har grävmaskinisten Jan-Ove Johansson grävt 50-talet schakt. Med skopan skrapar han av jordlager efter jordlager samtidigt som arkeologerna letar fynd.

– Vi har hittat tre porslinsbitar och en bit från en kritpipa som en bonde kanske tappat när han gått på åkern. Det är oväntat lite, vi hade nog förväntat oss mer, säger Åsa Berger.

I en större fornlämning har arkeologerna tagit kolprover för att göra tidsbestämningar. I en vall hittades också järnslagg som kan vara från en plats för järnframställning.

Hittade stensamling

När SLA besöker arbetet håller hon och kollegan Josefine Låås på att blottlägga en stensamling som låg dold en halvmeter ner i jorden. Det kan vara en grav från sen brons- eller tidig järnålder eller också bara sten som lagts samman under de senaste 300 åren när jorden har odlats.

– Det är svårt att avgöra i nuläget, men vi kommer att titta närmare på den samlingen senare, säger Berger.

Stoppar inte

Den som tror att arkeologerna kan göra viktiga fynd som kan sätta käppar i hjulet för framtida brytningar ska inte hoppas för mycket.

Åsa Berger säger att det är ytterst ovanligt att det händer. När viktiga fynd upptäcks tas de om hand och flyttas oftast. Avgörandet där ligger i så fall hos länsstyrelsen.

Arbetet går vidare i nästa vecka.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.