19 okt 2015 15:28

19 okt 2015 15:40

Barn utsatt för våld på förskola

SKÖVDE: Skolinspektionen kräver svar från kommunen

Ett barn ska vid ett flertal tillfällen har blivit utsatt för våld av andra barn på en förskola i Skövde utan att personalen agerade. Föräldrarna har anmält ärendet till Skolinspektionen som nu kräver svar från kommunen.

Föräldrarna säger i anmälan till Skolinspektionen att barnet har blivit skadat under vistelse på förskolan i Skövde.

Barnet ska bland annat ha blivit bitet, rivet och även fått andra skador orsakade av andra barn. I anmälan bifogar föräldrarna bilder på ett par av de skador barnet fått på förskolan.

Föräldrarna säger också i anmälan att de har berättat för personalen om problemen i ett tidigare skede och då blivit lovade att personalen ska vara uppmärksamma. Men även efter samtalet med personalen har det ändå det ändå varit ett antal situationer där barnet tagit skada.

Föräldrarna har dessutom kontaktat chefer för verksamheten, där de bland annat har blivit rekommenderade att anmäla det hela till Skolinspektionen. Föräldrarna vill efter allt det som drabbats deras barn aldrig mer lämna barnet på den aktuella förskolan, de kräver att barnet omplaceras.

Kräver svar

Skolinspektionen kräver nu att Skövde kommun, som huvudman för förskolan, senast den 21 oktober svarar på ett antal frågor utifrån anmälan om brister i tillsynen vid förskolan. Kommunen ska i yttrandet utförligt redogöra för vad som inträffade vid de händelser som föräldrarna beskrivit i anmälan. Det handlar bland annat om att svara på om personalen var närvarande när de inträffade och om vårdnadshavaren informerades.

Kommunen ska också svara på hur och när förskolan har utrett händelserna och vad denna utredning i så fall visade och om man utifrån denna har vidtagit åtgärder och utarbetat nya rutiner.

Skolinspektionen vill dessutom veta om det har gjorts någon uppföljning. I yttrandet vill Skolinspektionen att kommunen också redovisar sin inställning till det inträffade.

Föräldrarna säger i anmälan till Skolinspektionen att barnet har blivit skadat under vistelse på förskolan i Skövde.

Barnet ska bland annat ha blivit bitet, rivet och även fått andra skador orsakade av andra barn. I anmälan bifogar föräldrarna bilder på ett par av de skador barnet fått på förskolan.

Föräldrarna säger också i anmälan att de har berättat för personalen om problemen i ett tidigare skede och då blivit lovade att personalen ska vara uppmärksamma. Men även efter samtalet med personalen har det ändå det ändå varit ett antal situationer där barnet tagit skada.

Föräldrarna har dessutom kontaktat chefer för verksamheten, där de bland annat har blivit rekommenderade att anmäla det hela till Skolinspektionen. Föräldrarna vill efter allt det som drabbats deras barn aldrig mer lämna barnet på den aktuella förskolan, de kräver att barnet omplaceras.

Kräver svar

Skolinspektionen kräver nu att Skövde kommun, som huvudman för förskolan, senast den 21 oktober svarar på ett antal frågor utifrån anmälan om brister i tillsynen vid förskolan. Kommunen ska i yttrandet utförligt redogöra för vad som inträffade vid de händelser som föräldrarna beskrivit i anmälan. Det handlar bland annat om att svara på om personalen var närvarande när de inträffade och om vårdnadshavaren informerades.

Kommunen ska också svara på hur och när förskolan har utrett händelserna och vad denna utredning i så fall visade och om man utifrån denna har vidtagit åtgärder och utarbetat nya rutiner.

Skolinspektionen vill dessutom veta om det har gjorts någon uppföljning. I yttrandet vill Skolinspektionen att kommunen också redovisar sin inställning till det inträffade.