19 okt 2015 08:00

19 okt 2015 08:08

Ingen dragkamp om Mossagården

Mossagården är ett attraktivt område även för AB Skövdebostäder.
– Men vi har inget emot att andra är intresserade, säger vd Dan Sandén i en kommentar till att Lorentzon AB vill bygga på Normmalmsområdet.

SLA berättade nyligen att Fastighetsbolaget Lorentzon AB vill bygga upp till 250 bostäder på Mossagården.

Det skulle därmed kunna bli en dragkamp med kommunägda AB Skövdebostäder om marken. Bolaget har i sin affärsplan pekat ut Mossagården som ett av sina tilltänkta bostadsområden, men Dan Sandén, vd i AB Skövdebostäder ser inte någon konfliktsituation.

– Mossagården finns fortfarande i våra tankar och är ett område i ett bra läge. Men vi välkomnar alla andra som är intresserade. Vi behöver fler som bygger i Skövde, säger Sandén och menar att det är fråga för kommunen att avgöra vem som ska få tillgång till marken.

Många som köar

Han pekar också på att behovet av fler bostäder blir allt starkare. Bolaget har 23 000 personer som står i deras bostadskö för närvarande varav 13 000 är under 29 år. Varje månad anmäler sig nya 600 intressenter sig till kön.

– Vi ser en tillväxt i kön som vi inte har sett tidigare och det riskerar att hämma Skövdes tillväxt på sikt, säger Sandén.

Under 2016 släpper Skövdebostäder 84 (av totalt 245) lägenheter på Aspö. 150–170 lägenheter på Frostaliden samt 150 lägenheter på Ekedal är de projekt som kommer närmast därefter, men det behövs mer enligt Sandén.

SLA berättade nyligen att Fastighetsbolaget Lorentzon AB vill bygga upp till 250 bostäder på Mossagården.

Det skulle därmed kunna bli en dragkamp med kommunägda AB Skövdebostäder om marken. Bolaget har i sin affärsplan pekat ut Mossagården som ett av sina tilltänkta bostadsområden, men Dan Sandén, vd i AB Skövdebostäder ser inte någon konfliktsituation.

– Mossagården finns fortfarande i våra tankar och är ett område i ett bra läge. Men vi välkomnar alla andra som är intresserade. Vi behöver fler som bygger i Skövde, säger Sandén och menar att det är fråga för kommunen att avgöra vem som ska få tillgång till marken.

Många som köar

Han pekar också på att behovet av fler bostäder blir allt starkare. Bolaget har 23 000 personer som står i deras bostadskö för närvarande varav 13 000 är under 29 år. Varje månad anmäler sig nya 600 intressenter sig till kön.

– Vi ser en tillväxt i kön som vi inte har sett tidigare och det riskerar att hämma Skövdes tillväxt på sikt, säger Sandén.

Under 2016 släpper Skövdebostäder 84 (av totalt 245) lägenheter på Aspö. 150–170 lägenheter på Frostaliden samt 150 lägenheter på Ekedal är de projekt som kommer närmast därefter, men det behövs mer enligt Sandén.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.