19 okt 2015 18:59

19 okt 2015 19:00

Innovationspris till projekt

Projektet Scandinavian Game Developers, där Högskolan i Skövde varit med, har fått ett innovationspris av EU. Genom projektet har datorspelsbranschens konkurrenskraft stärkts.

Projektet Scandinavian Game Developers har varit finansierat av Interreg-programmet för Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Syftet var att skapa förutsättningarna för stabila spelföretag i en bransch där konkurrensen är hård.

Högskolan i Skövde

Deltagare har varit universitet och utbildningssäten, näringslivsaktörer och innovationsinriktade aktörer i Skövde, danska Grenå och Viborg. Tillsammans har de arbetat för att stärka regionens konkurrenskraft i dataspelsbranschen.

Tillväxtverket har varit förvaltande myndighet för projektet och arbetat nära både deltagare och övriga aktörer från idé till slutredovisning.

Startat nya företag

Projektet har lett till att nya företag startats. Totalt 22 stycken, vilket var fler än det ursprungliga målet på 15.

Ett av de företagen lyckades nyligen få in två miljoner kronor i externa investeringar.

I ett pressmeddelande från Tillväxtverket står det om en oberoende utvärdering som visat att företagen ansåg att inkubatorerna, som projektet bidragit till, var avgörande för deras överlevnad men också att de erbjöd en dynamisk och inspirerande miljö att arbeta i. Flera företag står på väntelista för att komma in i inkubatorerna.

Prisat

Scandinavian Game Developers har nu fått priset Region Stars Award för att ha varit ett av de mest innovativa regionala projekten i EU.

Projektet Scandinavian Game Developers har varit finansierat av Interreg-programmet för Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Syftet var att skapa förutsättningarna för stabila spelföretag i en bransch där konkurrensen är hård.

Högskolan i Skövde

Deltagare har varit universitet och utbildningssäten, näringslivsaktörer och innovationsinriktade aktörer i Skövde, danska Grenå och Viborg. Tillsammans har de arbetat för att stärka regionens konkurrenskraft i dataspelsbranschen.

Tillväxtverket har varit förvaltande myndighet för projektet och arbetat nära både deltagare och övriga aktörer från idé till slutredovisning.

Startat nya företag

Projektet har lett till att nya företag startats. Totalt 22 stycken, vilket var fler än det ursprungliga målet på 15.

Ett av de företagen lyckades nyligen få in två miljoner kronor i externa investeringar.

I ett pressmeddelande från Tillväxtverket står det om en oberoende utvärdering som visat att företagen ansåg att inkubatorerna, som projektet bidragit till, var avgörande för deras överlevnad men också att de erbjöd en dynamisk och inspirerande miljö att arbeta i. Flera företag står på väntelista för att komma in i inkubatorerna.

Prisat

Scandinavian Game Developers har nu fått priset Region Stars Award för att ha varit ett av de mest innovativa regionala projekten i EU.