19 okt 2015 18:17

19 okt 2015 18:17

Inspireras av Skövde

Skövdelösningar kan komma att användas i utbildningar i Kongo. En entreprenör från staten gjorde sitt fjärde besök i Sverige.

– Det har varit väldigt bra, jag har lärt mig mycket, säger Sylvain Yangangbwa Syoge.

För tolv år sedan startade han en skola som i dag har utbildningar inom entreprenör- och ledarskap i Kongo. Tillsammans med sin fru har han byggt upp en verksamhet från grunden i Brazzaville, från byggnader till kursinnehåll. Nu besöker han Sverige igen för att få fler idéer om hur han kan utveckla skolan.

Liknande besök

Under måndagen var även hans svenska företagspartner Astrid Ståhlberg på plats i Skövde. Programmet liknade på många sätt det vid förra besöket i Skövde, 2011. Den gången blev de mycket inspirerade av mötena men hade svårt att ta in allt som sades.

– Han ville se det här igen och få fördjupade kunskaper, säger Astrid Ståhlberg.

Många möten

Dagen började med en föreläsning av IFS- rådgivare Tony Abi-Khalil på Almi . Han berättade om hur de hjälper personer med utländsk bakgrund att starta företag och statens roll i det arbetet. Ett möte som drog ut på tiden.

– Almi var väldigt intressant, det handlade om hur man får i gång ett projekt, säger Sylvain Yangangbwa Syoge.

Till hans förtret finns inte samma hjälp att få för företagare i Kongo.

Finansieringen är avgörande redan på utbildningsstadiet. På hans skola går det i dagsläget bara personer som kan betala för sin utbildning nu hoppas han på att hitta ett sätt att samarbeta med ideella organisationer. Om pengar inte var det som avgjorde skulle han kunna nå ut till en helt annan målgrupp.

Under lunchen samtalade de med Anne-Marie Kufmann, affärsutvecklare på Gothia Innovation AB, som berättade om hur högskolan och företagen i Gothia science park bytte erfarenheter. Anna Syberfeldt var också på plats och berättade om sin resa från student till egen företagare.

Kostsamt men bra

De flesta mötena skedde på Gothia science park men efter maten väntade ett besök på Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Kavelbro. Ett efterlängtat stopp då Sylvain Yangangbwa Syoge har startat en liknande utbildning vid sidan av den ordinarie verksamheten på hans skola.

Han gillar systemet med att studenterna driver en egen restaurang och att de får förse eleverna med mat varje dag. På så sätt får de använda sina kunskaper även i praktiken. Han har tidigare provat samma metod på skolan i Kongo men behöver mer tips för att få det att fungera.

Han inser ändå ganska snabbt att det skulle kosta för mycket att göra som på Kavelbro. I stället får han ta med sig sina nya erfarenheter och försöka komma på egna sätt att arbeta.

– Jag har blivit väldigt inspirerad, jag ska föra det till mitt land och göra det på ett sätt som går där, säger Sylvain Yangangbwa Syoge.

För tolv år sedan startade han en skola som i dag har utbildningar inom entreprenör- och ledarskap i Kongo. Tillsammans med sin fru har han byggt upp en verksamhet från grunden i Brazzaville, från byggnader till kursinnehåll. Nu besöker han Sverige igen för att få fler idéer om hur han kan utveckla skolan.

Liknande besök

Under måndagen var även hans svenska företagspartner Astrid Ståhlberg på plats i Skövde. Programmet liknade på många sätt det vid förra besöket i Skövde, 2011. Den gången blev de mycket inspirerade av mötena men hade svårt att ta in allt som sades.

– Han ville se det här igen och få fördjupade kunskaper, säger Astrid Ståhlberg.

Många möten

Dagen började med en föreläsning av IFS- rådgivare Tony Abi-Khalil på Almi . Han berättade om hur de hjälper personer med utländsk bakgrund att starta företag och statens roll i det arbetet. Ett möte som drog ut på tiden.

– Almi var väldigt intressant, det handlade om hur man får i gång ett projekt, säger Sylvain Yangangbwa Syoge.

Till hans förtret finns inte samma hjälp att få för företagare i Kongo.

Finansieringen är avgörande redan på utbildningsstadiet. På hans skola går det i dagsläget bara personer som kan betala för sin utbildning nu hoppas han på att hitta ett sätt att samarbeta med ideella organisationer. Om pengar inte var det som avgjorde skulle han kunna nå ut till en helt annan målgrupp.

Under lunchen samtalade de med Anne-Marie Kufmann, affärsutvecklare på Gothia Innovation AB, som berättade om hur högskolan och företagen i Gothia science park bytte erfarenheter. Anna Syberfeldt var också på plats och berättade om sin resa från student till egen företagare.

Kostsamt men bra

De flesta mötena skedde på Gothia science park men efter maten väntade ett besök på Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Kavelbro. Ett efterlängtat stopp då Sylvain Yangangbwa Syoge har startat en liknande utbildning vid sidan av den ordinarie verksamheten på hans skola.

Han gillar systemet med att studenterna driver en egen restaurang och att de får förse eleverna med mat varje dag. På så sätt får de använda sina kunskaper även i praktiken. Han har tidigare provat samma metod på skolan i Kongo men behöver mer tips för att få det att fungera.

Han inser ändå ganska snabbt att det skulle kosta för mycket att göra som på Kavelbro. I stället får han ta med sig sina nya erfarenheter och försöka komma på egna sätt att arbeta.

– Jag har blivit väldigt inspirerad, jag ska föra det till mitt land och göra det på ett sätt som går där, säger Sylvain Yangangbwa Syoge.