19 okt 2015 20:00

19 okt 2015 20:13

Kommunen skärper tonen mot rökning på arbetstid

Skövde kommun uppdaterar sina regler för rökfri arbetstid.

Nu införs en punkt om disciplinära åtgärder mot den som bryter mot rökförbudet.

Sedan 2010 är det inte tillåtet för kommunanställda att röka på arbetstid eller under pauser, men vad som händer den som bryter mot förbudet har varit oklart.

Ny punkt

I förslaget till nytt reglemente – som läggs fram för beslut i kommunfullmäktige i november – finns en särskild punkt som lägger det ansvaret på den enskildes chef.

Vilka disciplinära åtgärder som kan bli aktuella framgår inte, men de regleras i kollektivavtal eller i lagen om anställningsskydd. I första läget kan det handla om en varning.

Exempelvis har Skaraborgs sjukhus i år delat ut en skriftlig varning till en anställd som bröt mot rökförbudet vid Skas.

Oeniga

Hur långt Skövde kommun är berett att gå med sina disciplinära åtgärder vill inte kommunalrådet Leif Walterum (C) spekulera i. Han är ordförande i arbetsgivarutskottet som bett tjänstemännen att ta fram nya regler.

– Jag utgår från att anställda kommer att följa direktiven, säger han.

De fackliga organisationerna är inte eniga med arbetsgivaren kring den här punkten. Bland annat anser Kommunal att det finns en risk att chefer hanterar frågan olika.

Arbetskläder

I reglerna skrivs in att anställda inte får röka i sina arbetskläder eller i kommunens fordon.

– Det har inte funnits tidigare, men vi förtydligar vad som gäller, säger Walterum.

Någon särskild skrivning om snus finns inte. Däremot erbjuder kommunen avvänjningsstöd till alla som vill sluta med all form av tobak.

Alla som har ett anställningsförhållande med Skövde kommun omfattas av reglerna liksom alla politiker.

Även inhyrd arbetskraft och i möjligaste mån entreprenader ska också omfattas.

Sedan 2010 är det inte tillåtet för kommunanställda att röka på arbetstid eller under pauser, men vad som händer den som bryter mot förbudet har varit oklart.

Ny punkt

I förslaget till nytt reglemente – som läggs fram för beslut i kommunfullmäktige i november – finns en särskild punkt som lägger det ansvaret på den enskildes chef.

Vilka disciplinära åtgärder som kan bli aktuella framgår inte, men de regleras i kollektivavtal eller i lagen om anställningsskydd. I första läget kan det handla om en varning.

Exempelvis har Skaraborgs sjukhus i år delat ut en skriftlig varning till en anställd som bröt mot rökförbudet vid Skas.

Oeniga

Hur långt Skövde kommun är berett att gå med sina disciplinära åtgärder vill inte kommunalrådet Leif Walterum (C) spekulera i. Han är ordförande i arbetsgivarutskottet som bett tjänstemännen att ta fram nya regler.

– Jag utgår från att anställda kommer att följa direktiven, säger han.

De fackliga organisationerna är inte eniga med arbetsgivaren kring den här punkten. Bland annat anser Kommunal att det finns en risk att chefer hanterar frågan olika.

Arbetskläder

I reglerna skrivs in att anställda inte får röka i sina arbetskläder eller i kommunens fordon.

– Det har inte funnits tidigare, men vi förtydligar vad som gäller, säger Walterum.

Någon särskild skrivning om snus finns inte. Däremot erbjuder kommunen avvänjningsstöd till alla som vill sluta med all form av tobak.

Alla som har ett anställningsförhållande med Skövde kommun omfattas av reglerna liksom alla politiker.

Även inhyrd arbetskraft och i möjligaste mån entreprenader ska också omfattas.