19 okt 2015 10:53

19 okt 2015 14:08

Personal missar handtvätt

SKÖVDE: Restaurang fick föreläggande från Mös

NY VERSION: Nya restaurangen Redfellas i Skövde måste se till att personalen tvättar händerna oftare.

Det framgår av ett föreläggande från Miljösamverkan östra Skaraborg. Mös inspektörer noterade vid en tillsynskontroll att personalen använde en gemensam ho mer för att diska redskap än för att tvätta sina egna händer.

De lät också ofta bli att tvätta händerna när de byter engångshandskar.

Nu ställer Mös krav på förbättringar på sex olika punkter, bland annat bättre tvättmöjligheter för personalen.

– Vi har beställt en ny ho för att kunna tvätt händerna oftare. I väntan på den levereras tvättar vi händerna så ofta vi hinner och kompletterar med handsprit, säger Robert Hurtig, platschef vid restaurangen.

Restaurangen har nyligen öppnat och har haft succéartad start med många gäster och hårt tryck. I vissa perioder är arbetsförhållandena stressiga.

– Men vi jobbar aktivt mer hygienfrågorna och vi vill ha en bra dialog med Mös. Det är myndighet som hjälper oss att klara en säker livsmedelhantering och säkerställa en säker produkt, säger Robert Hurtig.

Här är kraven från Mös:

All personal ska ha tillräckliga anordningar för handtvätt.

Personalens toalett får inte vara direkt förbunden med utrymmen där oförpackade livsmedel hanteras.

Förvara arbetskläder så att de inte riskerar att kontamineras från omgivningen.

Göra en faroanalys för att identifiera faror som måste förebyggas.

Personalen behöver mer utbildning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.

Räkor måste märkas korrekt.

Restaurangen meddelades beslutet 16 oktober och har nu en vecka på sig att rätta till bristerna.

Det framgår av ett föreläggande från Miljösamverkan östra Skaraborg. Mös inspektörer noterade vid en tillsynskontroll att personalen använde en gemensam ho mer för att diska redskap än för att tvätta sina egna händer.

De lät också ofta bli att tvätta händerna när de byter engångshandskar.

Nu ställer Mös krav på förbättringar på sex olika punkter, bland annat bättre tvättmöjligheter för personalen.

– Vi har beställt en ny ho för att kunna tvätt händerna oftare. I väntan på den levereras tvättar vi händerna så ofta vi hinner och kompletterar med handsprit, säger Robert Hurtig, platschef vid restaurangen.

Restaurangen har nyligen öppnat och har haft succéartad start med många gäster och hårt tryck. I vissa perioder är arbetsförhållandena stressiga.

– Men vi jobbar aktivt mer hygienfrågorna och vi vill ha en bra dialog med Mös. Det är myndighet som hjälper oss att klara en säker livsmedelhantering och säkerställa en säker produkt, säger Robert Hurtig.

Här är kraven från Mös:

All personal ska ha tillräckliga anordningar för handtvätt.

Personalens toalett får inte vara direkt förbunden med utrymmen där oförpackade livsmedel hanteras.

Förvara arbetskläder så att de inte riskerar att kontamineras från omgivningen.

Göra en faroanalys för att identifiera faror som måste förebyggas.

Personalen behöver mer utbildning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.

Räkor måste märkas korrekt.

Restaurangen meddelades beslutet 16 oktober och har nu en vecka på sig att rätta till bristerna.