19 okt 2015 08:00

19 okt 2015 08:08

Tradition med längre internat

AB Skövdebostäders styrelse och bolagets ledningsgrupp åker till tyska Hamburg för ett styrelseinternat 23–26 oktober.

Kostnaden blir cirka 200 000 kronor uppger vd:n Dan Sandén. Då ingår resa, uppehälle och omkostnader, men inte lönekostnader.

Kommunägda Skövdebostäder har som tradition att efter varje val åka på ett längre internat med den nya styrelsen och bolagets ledning. Syftet är att lära känna varandra och lägga fast en ny affärsplan för perioden 2016–2019.

– Vi kommer att lägga mycket av bolagets fokus på nybyggnation de kommande åren, säger Sandén.

Kostnaden blir cirka 200 000 kronor uppger vd:n Dan Sandén. Då ingår resa, uppehälle och omkostnader, men inte lönekostnader.

Kommunägda Skövdebostäder har som tradition att efter varje val åka på ett längre internat med den nya styrelsen och bolagets ledning. Syftet är att lära känna varandra och lägga fast en ny affärsplan för perioden 2016–2019.

– Vi kommer att lägga mycket av bolagets fokus på nybyggnation de kommande åren, säger Sandén.