20 okt 2015 14:59

20 okt 2015 14:59

Fuskande studenter avstängda

SKÖVDE: Avstängda

Två studenter på högskolan stängs av i tre veckor för att de har plagierat andra personers uppgifter.

Den ena studenten hade plagierat uppgifter från andra källor i en hemtenta. Tentan innehöll avsnitt som överensstämde med en hemtenta som en kurskamrat hade lämnat in.

Det fanns även avsnitt som var hämtade från uppsatser och rapporter från Högskolan i Halmstad, Malmö högskola, Linköpings universitet och Karolinska institutet.

Den andra studenten hade också plagierat uppgifter från andra källor i en hemtenta. Bland annat stämde ett stycke överens med en kurskamrats inlämnade tenta till nästan 100 procent.

Båda studenterna var mycket ångerfulla och lovade att det inte ska upprepas. En av dem angav familjeskäl och svårigheter att klara av studierna som orsak.

Den ena studenten hade plagierat uppgifter från andra källor i en hemtenta. Tentan innehöll avsnitt som överensstämde med en hemtenta som en kurskamrat hade lämnat in.

Det fanns även avsnitt som var hämtade från uppsatser och rapporter från Högskolan i Halmstad, Malmö högskola, Linköpings universitet och Karolinska institutet.

Den andra studenten hade också plagierat uppgifter från andra källor i en hemtenta. Bland annat stämde ett stycke överens med en kurskamrats inlämnade tenta till nästan 100 procent.

Båda studenterna var mycket ångerfulla och lovade att det inte ska upprepas. En av dem angav familjeskäl och svårigheter att klara av studierna som orsak.