20 okt 2015 16:32

20 okt 2015 16:32

Om dataspels- och utlandsstudier

STUDIER: Västerhöjdshumanister fick guidning på högskolan

En första glimt av högskolevärlden. Det fick nio humanister från Västerhöjdsgymnasiet i går när de avslutade ett tvådagarsbesök vid högskolan i Skövde.

– Vi försöker avdramatisera vad det innebär att läsa på högskola och att de känner sig trygga i att läsa vidare, säger Maria Kvarnmarker, på högskolan.

Några grupper tar varje termin initiativ till att besöka högskolan på detta sätt.

Deltog i föreläsningar

Hon guidade gänget runt i går och gruppen bekantade sig bland annat med biblioteket och hade möjlighet att sitta med på valfri föreläsning.

Men först samlades gänget för att få information om hur det är att läsa utomlands någon termin i anslutning till utbildningarna.

En av dem som vill läsa utomlands är Ellen Linder som hade valt att vara med på en kurs om arbetslivets pedagogik. Elin Appelkvist å sin sida hade siktat in sig på en engelskakurs.

Vad räknar ni med är den största skillnaden mellan gymnasiet och högskolan?

– Mer ansvar, man måste plugga mer självständigt, säger Maria Levander.

Jämställdhetsprojekt

Gruppen fick också särskild information om dataspelsutbildningarna genom Jenny Brusk som levererade fakta om de olika inriktningarna.

Hon lyfte också fram projektet Donna, med målet att inspirera fler kvinnor att bli dataspelsutvecklare.

Det var ingen i gruppen som nu går humanistisk linje som hade dataspelsutveckling som förstahandsval när de ska plugga vidare i höst.

För problemlösare

Men Jenny som är specialiserad på design inom dataspelsutveckling ville visa på möjliga kopplingar.

– Jag läste också humanistisk men började plugga programmering. Det är en bra inriktning om man är problemlösare.

– Vi försöker avdramatisera vad det innebär att läsa på högskola och att de känner sig trygga i att läsa vidare, säger Maria Kvarnmarker, på högskolan.

Några grupper tar varje termin initiativ till att besöka högskolan på detta sätt.

Deltog i föreläsningar

Hon guidade gänget runt i går och gruppen bekantade sig bland annat med biblioteket och hade möjlighet att sitta med på valfri föreläsning.

Men först samlades gänget för att få information om hur det är att läsa utomlands någon termin i anslutning till utbildningarna.

En av dem som vill läsa utomlands är Ellen Linder som hade valt att vara med på en kurs om arbetslivets pedagogik. Elin Appelkvist å sin sida hade siktat in sig på en engelskakurs.

Vad räknar ni med är den största skillnaden mellan gymnasiet och högskolan?

– Mer ansvar, man måste plugga mer självständigt, säger Maria Levander.

Jämställdhetsprojekt

Gruppen fick också särskild information om dataspelsutbildningarna genom Jenny Brusk som levererade fakta om de olika inriktningarna.

Hon lyfte också fram projektet Donna, med målet att inspirera fler kvinnor att bli dataspelsutvecklare.

Det var ingen i gruppen som nu går humanistisk linje som hade dataspelsutveckling som förstahandsval när de ska plugga vidare i höst.

För problemlösare

Men Jenny som är specialiserad på design inom dataspelsutveckling ville visa på möjliga kopplingar.

– Jag läste också humanistisk men började plugga programmering. Det är en bra inriktning om man är problemlösare.

  • Rikard Jansson