21 okt 2015 15:19

21 okt 2015 16:55

Lärarfack kräver skadestånd efter ny förhandlingsmiss

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet kräver skadestånd av Skövde kommun för MBL-brott efter tillsättningen av nya rektorer på flera skolor. Facken anser att rektorstjänster tillsatts utan att samverkan med facken har gjorts. Kommunen ser dock tillsättningarna som en ren arbetsgivarfråga.

De fackliga organisationerna lämnade in sin förhandlingsframställan till Skövde kommun under onsdagen.

– Tillsättningarna av rektorer och förskolechefer är en sak som påverkar våra medlemmar och som helt klart borde ha samverkats, säger Bengt Wahlberg vid Lärarförbundet i Skövde.

Renodlas

Kommunen har tagit fram en ny rektorsorganisation där bland annat rollen som biträdande rektor försvunnit. Rollerna som rektor och förskolechef renodlas.

Den nya chefsorganisationen är samverkad, men inte tillsättningen av rektorer. Där har kommunen förhandlat med Skolledarförbundet, men inte med lärarnas fackliga organisationer.

– Vi kan bara konstatera att man återigen missat. I fjol hade vi en tvist där vi enades om en genomföra en utbildning i samverkan för politiker, tjänstemän och fack, men det har inte hjälpt, säger Wahlgren.

Bytena av rektorer genomförs vid terminsstarten i januari 2016.

– Det är illa. Skiftet borde ske vid nytt läsår för att få en bättre överlämning, tycker Bengt Wahlgren.

Håller inte med

Gustaf Olsson, sektorschef för skolan i Skövde, håller inte med facken i deras bedömning.

– Bemanningen av tjänster ser vi som en arbetsledningsfråga som inte behöver samverkas säger han.

Han säger att facken är med i processen vid nyanställningar, men att det här handlar om chefer som redan finns i organisationen.

Ni hade en utbildning kring samverkan i fjol efter en tidigare tvist om samverkan.

– Ja och jag tycker att vi fått till bra klimat med de fackliga organisationerna, men det här är en arbetsgivarfråga, säger Olsson.

De fackliga organisationerna lämnade in sin förhandlingsframställan till Skövde kommun under onsdagen.

– Tillsättningarna av rektorer och förskolechefer är en sak som påverkar våra medlemmar och som helt klart borde ha samverkats, säger Bengt Wahlberg vid Lärarförbundet i Skövde.

Renodlas

Kommunen har tagit fram en ny rektorsorganisation där bland annat rollen som biträdande rektor försvunnit. Rollerna som rektor och förskolechef renodlas.

Den nya chefsorganisationen är samverkad, men inte tillsättningen av rektorer. Där har kommunen förhandlat med Skolledarförbundet, men inte med lärarnas fackliga organisationer.

– Vi kan bara konstatera att man återigen missat. I fjol hade vi en tvist där vi enades om en genomföra en utbildning i samverkan för politiker, tjänstemän och fack, men det har inte hjälpt, säger Wahlgren.

Bytena av rektorer genomförs vid terminsstarten i januari 2016.

– Det är illa. Skiftet borde ske vid nytt läsår för att få en bättre överlämning, tycker Bengt Wahlgren.

Håller inte med

Gustaf Olsson, sektorschef för skolan i Skövde, håller inte med facken i deras bedömning.

– Bemanningen av tjänster ser vi som en arbetsledningsfråga som inte behöver samverkas säger han.

Han säger att facken är med i processen vid nyanställningar, men att det här handlar om chefer som redan finns i organisationen.

Ni hade en utbildning kring samverkan i fjol efter en tidigare tvist om samverkan.

– Ja och jag tycker att vi fått till bra klimat med de fackliga organisationerna, men det här är en arbetsgivarfråga, säger Olsson.

Här är alla rektorer

Rektorsorganisation från och med 2016: Stöpen åk 7-9: Kristin Benerdahl. Frösve F-6: Inger Jönsson. Rydskolan: Bernt Hall, Anne-Maarit Nyman. Käpplunda: Gunnar Lord, Helena Birgersson. Norrmalm F-6: Göran Nilsson. Eriksdal F-6: Camilla Wallin. Eriksdal 7-9: Petra Björk. Vasa 7-9: Eva Carlander,vakant. Helena: Susanne Linder, Tobias Axnemo. Lunden: vakant, Mariethe Magnehed. Hene F-6: Lena Thyberg. Billingskolan: Annika Lund, Eva-Lotta Johansson. Billingsdal F-6: Ulla Schmidt. Svärtagård F-6+ Varola: Anna Westin. Sventorp/Värsås: Madeleine Carlén. Tidan/Väring: Liam Hedén. Timmersdala/Lerdala: Bengt Odebäck.