21 okt 2015 18:22

21 okt 2015 18:22

Lönsamt företag med glad personal

Hur skapar man lönsamma företag där medarbetarna mår mycket bra?

Det ska forskare nu bringa klarhet i. Tidigare forskning har visat att de flesta åtgärder som stärker ett företags lönsamhet försämrar medarbetarnas välbefinnande. Men tre företag bröt mönstret.

De ska nu studeras närmare.

– Vi kommer att göra djupare analyser och ta reda på mer konkret varför de särskiljer sig. Förhoppningsvis blir resultatet av forskningen att vi kan visa bra praktiska exempel, säger Jim Andersén, biträdande professor i företagsekonomi.

Projektet är treårigt.

Det ska forskare nu bringa klarhet i. Tidigare forskning har visat att de flesta åtgärder som stärker ett företags lönsamhet försämrar medarbetarnas välbefinnande. Men tre företag bröt mönstret.

De ska nu studeras närmare.

– Vi kommer att göra djupare analyser och ta reda på mer konkret varför de särskiljer sig. Förhoppningsvis blir resultatet av forskningen att vi kan visa bra praktiska exempel, säger Jim Andersén, biträdande professor i företagsekonomi.

Projektet är treårigt.