21 okt 2015 05:00

21 okt 2015 05:00

Nu ska Skövde få ett nytt "finrum"

Nu ska framtidens Hertig Johans torg ritas.

Då är inget heligt. Såväl Livets brunn som kullerstenen kan försvinna när Skövde kommun bjuder in till arkitekttävling.

– Ett jättespännande projekt. Det är inte varje dag som man bygger om stadens stora torg, kommenterar Anna Möller, som är projektledare för Skövde kommuns räkning.

Förberedelserna har pågått några år, men nu går arbetet in ett skarpare skede. I vecka sju nästa år ska ett vinnande förslag utses.

– Grunden är att vi vill lämna så öppet som möjligt för arkitekterna för att till fullo utnyttja deras kompetens, säger Möller.

Kan tas bort

Därför ges arkitekterna fria händer:

Livets brunn kan flyttas till annan plats, vara kvar eller försvinna helt.

Material – som kullerstenen – kan med fördel återanvändas, men det är inget krav. Träden på torget kan vara kvar eller ersättas. Däremot bedöms de två pilarna vid Livets brunn vara i så dålig kondition att de inte har någon framtid.

Ska finnas vatten

I uppdragsbeskrivningen anger kommunen ändå några andra saker som bör finnas med:

Grönska.

Vatten som ger liv.

Sittplatser.

En utformning som ger öppenhet och flexibilitet.

Uteserveringar

Uppdraget gäller inte bara att gestalta Hertig Johans torg utan även hela Hertig Johans gata, ända ner till fasaden mot Resecentrum. Även entréytan till S:ta Helena kyrka ingår. Syftet är att stärka stadskärnans attraktivitet.

För själva Hertig Johans gata ges två raka förutsättningar.

Den ska vara ett gångfartsområde med enkelriktad trafik österifrån.

Gatan ska ges plats för uteserveringar.

Området ska helst bli ett myllrande huvudstråk mellan Resecentrum och torget hoppas kommunen.

I steg 1 får intresserade företag lämna anbud där de beskriver sig själva och hur de vill ta sig an uppdraget.

Bland dessa väljer kommunen ut fem företag som kommer att få arbeta fram skarpa förslag. Slutligen utses en vinnare i vecka 7 nästa år.

För att locka fler företag att delta utlovar kommunen 100 000 kronor i ersättning till de leverantörer som gått vidare till steg 2, men som inte utses till vinnare.

– Ett jättespännande projekt. Det är inte varje dag som man bygger om stadens stora torg, kommenterar Anna Möller, som är projektledare för Skövde kommuns räkning.

Förberedelserna har pågått några år, men nu går arbetet in ett skarpare skede. I vecka sju nästa år ska ett vinnande förslag utses.

– Grunden är att vi vill lämna så öppet som möjligt för arkitekterna för att till fullo utnyttja deras kompetens, säger Möller.

Kan tas bort

Därför ges arkitekterna fria händer:

Livets brunn kan flyttas till annan plats, vara kvar eller försvinna helt.

Material – som kullerstenen – kan med fördel återanvändas, men det är inget krav. Träden på torget kan vara kvar eller ersättas. Däremot bedöms de två pilarna vid Livets brunn vara i så dålig kondition att de inte har någon framtid.

Ska finnas vatten

I uppdragsbeskrivningen anger kommunen ändå några andra saker som bör finnas med:

Grönska.

Vatten som ger liv.

Sittplatser.

En utformning som ger öppenhet och flexibilitet.

Uteserveringar

Uppdraget gäller inte bara att gestalta Hertig Johans torg utan även hela Hertig Johans gata, ända ner till fasaden mot Resecentrum. Även entréytan till S:ta Helena kyrka ingår. Syftet är att stärka stadskärnans attraktivitet.

För själva Hertig Johans gata ges två raka förutsättningar.

Den ska vara ett gångfartsområde med enkelriktad trafik österifrån.

Gatan ska ges plats för uteserveringar.

Området ska helst bli ett myllrande huvudstråk mellan Resecentrum och torget hoppas kommunen.

I steg 1 får intresserade företag lämna anbud där de beskriver sig själva och hur de vill ta sig an uppdraget.

Bland dessa väljer kommunen ut fem företag som kommer att få arbeta fram skarpa förslag. Slutligen utses en vinnare i vecka 7 nästa år.

För att locka fler företag att delta utlovar kommunen 100 000 kronor i ersättning till de leverantörer som gått vidare till steg 2, men som inte utses till vinnare.

Fakta

Hertig Johans torg har historiskt haft funktionen som handelsplats. Nuvarande utformning är från 1977 då torget stensattes.

Torget är 6 700 kvadratmeter stort.

Det faller från väster till öster med en nivåskillnad på 1,8 meter.

Hertig Johans gata är 300 meter, mätt från torget till Resecentrum.

Källa: