21 okt 2015 15:48

21 okt 2015 16:15

Nytt uppdrag för Green

POLITIK

Monica Green (S), riksdagsledamot från Skövde, har valts in i IPU:s kommitté för att främja respekten för internationell humanitär rätt.

IPU, Interparlamentariska unionen, är en organisation för självständiga parters parlament. Kommittén där Monica representerar Sverige ska se till att den internationella humanitära rätten och skyddet av flyktingar följs.

– Ett spännande uppdrag, i dessa dagar med stora flyktingströmmar runt om i världen, säger Green i ett pressmeddelande.

IPU, Interparlamentariska unionen, är en organisation för självständiga parters parlament. Kommittén där Monica representerar Sverige ska se till att den internationella humanitära rätten och skyddet av flyktingar följs.

– Ett spännande uppdrag, i dessa dagar med stora flyktingströmmar runt om i världen, säger Green i ett pressmeddelande.