22 okt 2015 20:26

22 okt 2015 20:26

Kontaktpersoner och familjehem efterfrågas

Socialtjänsten söker fler privatpersoner som är beredda att fungera som familjehem, gode män eller språkvänner. Under kampanjen ”Någon behöver dig” bjuder man in till tre informationskvällar.

Den första hölls förra torsdagen och träffarna fortsätter den 29 oktober och 12 november.

– Den kom sex personer vid första träffen, men vi får också in anmälningar via hemsidan eller telefon, säger Peter Alfh, avdelningschef inom socialtjänsten.

Fler vill hjälpa

Han säger att man vill fånga upp ett ökat intresse för att engagera sig och att man kopplar det till de ökade flyktingströmmarna.

Socialtjänsten söker ständigt nya familjehem, kontaktfamilj eller kontaktpersoner, men med allt fler ensamkommande flyktingbarn som kommer till Skövde ökar behovet. Som kontaktperson stöttar man någon som behöver extra stöd i vardagen och uppgiften liknas med att vara en bra vän.

Peter Alfh säger att han i dag inte kan överblicka exakt hur många familjehem eller kontaktpersoner som saknas, men att det hela tiden finns ett behov av få in fler frivilliga.

Spräkvänner

Ett nytt grepp har varit att koppla i hop nyanlända med svenskpratande under rubriken språkvänner. Där hjälper man en nyanländ person att språkträna i ett vardagssammanhang. Nyanlända vill också veta mer om det dagliga livet i Sverige.

Här har intresset varit stort.

Mer information om träffarna finns på Skövde kommuns hemsida.

Den första hölls förra torsdagen och träffarna fortsätter den 29 oktober och 12 november.

– Den kom sex personer vid första träffen, men vi får också in anmälningar via hemsidan eller telefon, säger Peter Alfh, avdelningschef inom socialtjänsten.

Fler vill hjälpa

Han säger att man vill fånga upp ett ökat intresse för att engagera sig och att man kopplar det till de ökade flyktingströmmarna.

Socialtjänsten söker ständigt nya familjehem, kontaktfamilj eller kontaktpersoner, men med allt fler ensamkommande flyktingbarn som kommer till Skövde ökar behovet. Som kontaktperson stöttar man någon som behöver extra stöd i vardagen och uppgiften liknas med att vara en bra vän.

Peter Alfh säger att han i dag inte kan överblicka exakt hur många familjehem eller kontaktpersoner som saknas, men att det hela tiden finns ett behov av få in fler frivilliga.

Spräkvänner

Ett nytt grepp har varit att koppla i hop nyanlända med svenskpratande under rubriken språkvänner. Där hjälper man en nyanländ person att språkträna i ett vardagssammanhang. Nyanlända vill också veta mer om det dagliga livet i Sverige.

Här har intresset varit stort.

Mer information om träffarna finns på Skövde kommuns hemsida.