22 okt 2015 13:24

22 okt 2015 13:25

Nya professorer på högskolan

FORSKNING

Lena Mårtensson, som forskar om smärtlindring vid förlossning, och Anette Ekström, som forskar om stöd vid barnafödande och amning, har båda blivit professorer i omvårdnad. De har varit verksamma vid lärosätet i femton år och har utvecklat vårdutbildningarna, bland annat lyft barnmorskeprogrammet.

– De senaste åren har jag har märkt att internationella vetenskapssamhället söker högskolans kompetens inom området för att samverka kring forskningsprojekt, säger Lena.

Lena Mårtensson, som forskar om smärtlindring vid förlossning, och Anette Ekström, som forskar om stöd vid barnafödande och amning, har båda blivit professorer i omvårdnad. De har varit verksamma vid lärosätet i femton år och har utvecklat vårdutbildningarna, bland annat lyft barnmorskeprogrammet.

– De senaste åren har jag har märkt att internationella vetenskapssamhället söker högskolans kompetens inom området för att samverka kring forskningsprojekt, säger Lena.