22 okt 2015 16:54

22 okt 2015 16:57

"Oerhört svårt att skydda sig mot"

SKÖVDE: Skolattacken kommer att väcka säkerhetsdebatten

Skolattacken i Trollhättan är ett mardrömsscenario för skolor och kommuner i hela landet.

– En fruktansvärd tragedi där man först tänker på drabbade och anhöriga, säger Skövde kommuns gymnasiechef, Johan Rahmberg.

Han följde torsdagens händelseutveckling via media. Attacken mot Kronans skola blev en chock för hela Sverige.

Väcker debatten

Johan Rahmberg tror att efterspelet kommer handla mycket om säkerheten på skolor.

– Vi kommer att bli skyldiga att diskutera den ytterligare samtidigt som frågan är oerhört komplex. Vi lever i öppet samhälle och det är oerhört svårt att skydda sig mot den här typen av händelser med de öppna skolor vi har, säger Rahmberg.

Han har ansvaret för gymnasieskolorna Västerhöjd och Kavelbro. Stora enheter med många entréer. Bara på Västerhöjd går 1 300 elever och 150 personal.

Har krisplaner

Skolorna har krisplaner för extrema händelser när skolorna behöver utrymmas fort, till exempel vid brand.

– Det är planer som personalen är medvetna om och som vi har övat, säger Rahmberg.

En attack från en ensam gärningsman i en del av en stor skola är ett annat scenario.

– Det finns med i resonemanget och är något vi pratat om med polisen. Vi har aldrig övat det direkt, men det handlar ju även här om att få ut folk så fort som möjligt.

Från Trollhättan kom i går eftermiddag uppgifter om hur rektorer uppmanat klasser att stanna inne klassrummen och låsa dörrarna om sig.

– Vi kanske måste öva inrymning, att plocka in folk i salarna, säger Rahmberg.

Han följde torsdagens händelseutveckling via media. Attacken mot Kronans skola blev en chock för hela Sverige.

Väcker debatten

Johan Rahmberg tror att efterspelet kommer handla mycket om säkerheten på skolor.

– Vi kommer att bli skyldiga att diskutera den ytterligare samtidigt som frågan är oerhört komplex. Vi lever i öppet samhälle och det är oerhört svårt att skydda sig mot den här typen av händelser med de öppna skolor vi har, säger Rahmberg.

Han har ansvaret för gymnasieskolorna Västerhöjd och Kavelbro. Stora enheter med många entréer. Bara på Västerhöjd går 1 300 elever och 150 personal.

Har krisplaner

Skolorna har krisplaner för extrema händelser när skolorna behöver utrymmas fort, till exempel vid brand.

– Det är planer som personalen är medvetna om och som vi har övat, säger Rahmberg.

En attack från en ensam gärningsman i en del av en stor skola är ett annat scenario.

– Det finns med i resonemanget och är något vi pratat om med polisen. Vi har aldrig övat det direkt, men det handlar ju även här om att få ut folk så fort som möjligt.

Från Trollhättan kom i går eftermiddag uppgifter om hur rektorer uppmanat klasser att stanna inne klassrummen och låsa dörrarna om sig.

– Vi kanske måste öva inrymning, att plocka in folk i salarna, säger Rahmberg.

Väpnat våld i skolan

Enligt Skolverket är händelser med väpnat våld ovanligt i svenska skolor.

Skolverket har tagit fram en skrift ”Väpnat våld i skolan” som riktar sig till skolledning och skolpersonal.

Den innehåller bland annat olika strategier vid väpnat våld i skolan.