22 okt 2015 04:00

22 okt 2015 04:00

Skolvalet görs om helt

SKOLAN: Närhetsprincip ersätter upptagningsområden

Skövde kommun gör om skolvalet helt. I fortsättningen kommer eleverna att erbjudas plats på en skola som de sedan får tacka ja eller nej till.

Dessutom digitaliseras hela processen.

Förändringen införs från läsåret 2016/2017 och ersätter dagens system där eleverna själva kan välja flera olika skolor på en pappersblankett.

Förändringen omfattar valen som görs från förskoleklass till årskurs sju.

– Givetvis är digitaliseringen den stora vinsten tillsammans med att vi får ett rättssäkert system, säger Gustaf Olsson, chef för barn- och utbildningssektorn.

Fick kritik

Till årets läsår fick kommunen kraftig kritik från föräldrar till barn som inte fick sina barn i Käpplundaskolan som de önskade.

I den nya modellen försvinner de gamla upptagningsområdena och ersätts av en närhetsprincip. Alla barn har rätt att bli placerad i en skola nära hemmet, men därmed inte sagt att det är den som är närmast.

I processen placerar kommunen eleven på en skola nära hemmet. Antingen tackar vårdnadshavarna ja eller nej till den platsen.

Förlorar skolskjuts

De som tackar nej och söker en annan skola förlorar rätten till skolskjutsen och är inte garanterad plats på den valda skola.

Vid platsbrist gäller följande prioritering:

1) Vårdnadshavarens önskemål.

2) Syskonförtur.

3) Avstånd till skola.

Detta gäller från förskoleklass till årskurs 6. Vid val till årskurs sju tas ingen hänsyn till syskonförtur.

De nya reglerna beslutades av barn- och utbildningsnämnden i tisdags.

– Partierna är överens och vi hoppas att det här blir bra, säger nämndens ordförande Paula Bäckman (C).

De nya reglerna gäller från och med nästa läsår, men det är inte helt klart att de digitala verktyg som krävs finns på plats redan till valperioden i januari. Kommunens leverantör har inte lovat det.

Valet kommer att göras via inloggning på kommunens hemsida.

Även valen till friskola kommer att ingå i systemet.

Förändringen införs från läsåret 2016/2017 och ersätter dagens system där eleverna själva kan välja flera olika skolor på en pappersblankett.

Förändringen omfattar valen som görs från förskoleklass till årskurs sju.

– Givetvis är digitaliseringen den stora vinsten tillsammans med att vi får ett rättssäkert system, säger Gustaf Olsson, chef för barn- och utbildningssektorn.

Fick kritik

Till årets läsår fick kommunen kraftig kritik från föräldrar till barn som inte fick sina barn i Käpplundaskolan som de önskade.

I den nya modellen försvinner de gamla upptagningsområdena och ersätts av en närhetsprincip. Alla barn har rätt att bli placerad i en skola nära hemmet, men därmed inte sagt att det är den som är närmast.

I processen placerar kommunen eleven på en skola nära hemmet. Antingen tackar vårdnadshavarna ja eller nej till den platsen.

Förlorar skolskjuts

De som tackar nej och söker en annan skola förlorar rätten till skolskjutsen och är inte garanterad plats på den valda skola.

Vid platsbrist gäller följande prioritering:

1) Vårdnadshavarens önskemål.

2) Syskonförtur.

3) Avstånd till skola.

Detta gäller från förskoleklass till årskurs 6. Vid val till årskurs sju tas ingen hänsyn till syskonförtur.

De nya reglerna beslutades av barn- och utbildningsnämnden i tisdags.

– Partierna är överens och vi hoppas att det här blir bra, säger nämndens ordförande Paula Bäckman (C).

De nya reglerna gäller från och med nästa läsår, men det är inte helt klart att de digitala verktyg som krävs finns på plats redan till valperioden i januari. Kommunens leverantör har inte lovat det.

Valet kommer att göras via inloggning på kommunens hemsida.

Även valen till friskola kommer att ingå i systemet.