23 okt 2015 13:15

23 okt 2015 17:16

"Dna binder den åtalade till Lisa Holm"

Intervju med Lars-Göran Wennerholm, vice chefsåklagare.