23 okt 2015 06:00

23 okt 2015 07:48

Med fokus på säkerhet

Temavecka för handelselever

Föreläsningar. Snatteri, dataintrång och stökiga situationer, nu får studenterna lära sig att tackla några av problemen som finns i deras kommande yrken.
– Det händer mer än man tror, säger Samuel Sörman.

Hela denna vecka jobbar förstaårseleverna på Handels- och administrationsprogrammet lite extra med butiks-, datorsäkerhet och ergonomi. Flera föreläsare är på plats för att berätta hur det ser ut på deras arbetsplatser.

– Stöld är vardag för dem, säger Isabella Ahlgren Johansson.

Veckan ska förbereda dem inför arbetslivet.

– De ska få en trygghet i hur de kan hantera sådana här situationer, säger läraren Ann Rebane.

Klassen har fått besök av representanter från Securitas, något som uppskattades.

– Man kunde nästan känna hur de har det, det var så äkta, säger eleven Isabella Ahlgren Johansson.

Under torsdagsförmiddagen var Daniel Rapp, affärsområdeschef på Next Skövde, på plats och berättade om appen ”Stoppa tjuven”. Han hade även lite andra tips för att försvåra för tjuvarna.

– Le och säg hej, det är det bästa vapnet, säger Daniel Rapp till studenterna.

Han gillar att träffa studenterna och lär sig lika mycket av dem som de lär sig av honom.

– Jag försöker lägga mycket tid här, det är de som är framtiden och utan dem kommer vi aldrig att nå Vision 2025, säger Daniel Rapp.

På eftermiddagen gästades klassen av Linda Holmberg, säkerhetsansvarig på Stadium Sverige, hon hade åkt ända från Stockholm för att träffa eleverna.

– Linda är ett bra exempel på att föreläsarna tycker att det här är viktigt, säger Ann Rebane.

Hela denna vecka jobbar förstaårseleverna på Handels- och administrationsprogrammet lite extra med butiks-, datorsäkerhet och ergonomi. Flera föreläsare är på plats för att berätta hur det ser ut på deras arbetsplatser.

– Stöld är vardag för dem, säger Isabella Ahlgren Johansson.

Veckan ska förbereda dem inför arbetslivet.

– De ska få en trygghet i hur de kan hantera sådana här situationer, säger läraren Ann Rebane.

Klassen har fått besök av representanter från Securitas, något som uppskattades.

– Man kunde nästan känna hur de har det, det var så äkta, säger eleven Isabella Ahlgren Johansson.

Under torsdagsförmiddagen var Daniel Rapp, affärsområdeschef på Next Skövde, på plats och berättade om appen ”Stoppa tjuven”. Han hade även lite andra tips för att försvåra för tjuvarna.

– Le och säg hej, det är det bästa vapnet, säger Daniel Rapp till studenterna.

Han gillar att träffa studenterna och lär sig lika mycket av dem som de lär sig av honom.

– Jag försöker lägga mycket tid här, det är de som är framtiden och utan dem kommer vi aldrig att nå Vision 2025, säger Daniel Rapp.

På eftermiddagen gästades klassen av Linda Holmberg, säkerhetsansvarig på Stadium Sverige, hon hade åkt ända från Stockholm för att träffa eleverna.

– Linda är ett bra exempel på att föreläsarna tycker att det här är viktigt, säger Ann Rebane.