23 okt 2015 18:15

23 okt 2015 18:15

S och M hyllar flyktinguppgörelse

Katrina Jonsson (M) välkomnar fredagens flyktingöverenskommelse mellan sex riksdagspartier.

– Det är en viktig signal till att både majoritet och opposition kan enas, säger Jonsson.

Förra helgen valdes hon in i Moderaternas partistyrelse där stämman samtidigt tog flera beslut som nu blir verklighet. Några är:

Tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregeln under kommande tre år.

Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Nya boendeformer för ensamkommande flyktingbarn, men med lägre krav.

Krav på flyktingmottagande i alla kommuner

– Som parti är vi nöjda med att vi har blivit lyssnade. Vi vill vara ett välkomnande land, men vi måste också kunna hantera situationen och inget är statiskt, säger Katarina Jonsson, som under veckan funnits med i två telefonmöten där Moderaternas partistyrelse diskuterat förhandlingarna med övriga partier.

10 miljarder

Som kommunalråd välkomnar hon också beskedet att 10 miljarder kronor extra plockas fram till kommunerna.

– Dessutom är det bra att nyanlända inte måste anvisas till närmaste skola utan till andra skolor liksom att tillfälliga förändringar i PBL (plan- och bygglagen) som ska öppna för en snabbare process.

Socialdemokraternas riksdagsledamot från Skövde, Monica Green (S) är också nöjd.

– Jag är mycket glad över överenskommelsen och det är viktigt att många partier kommer överens för att säkra en långsiktig uppgörelse.

Hur ser du på de tillfälliga uppehållstillstånden?

– Det är rimliga krav som vi ställer framöver. Det här blir en bättre tingens ordning för vi behöver ha ordning och reda.

Vad är det bästa för kommunerna?

– Att de får med mer pengar och att alla nu måste vara med. Det är viktig signal, särskilt när vi driver kravet i EU att alla länder ska ta ett ansvar. Då är det anständigt att vi ställer samma krav på kommunerna.

Förra helgen valdes hon in i Moderaternas partistyrelse där stämman samtidigt tog flera beslut som nu blir verklighet. Några är:

Tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregeln under kommande tre år.

Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Nya boendeformer för ensamkommande flyktingbarn, men med lägre krav.

Krav på flyktingmottagande i alla kommuner

– Som parti är vi nöjda med att vi har blivit lyssnade. Vi vill vara ett välkomnande land, men vi måste också kunna hantera situationen och inget är statiskt, säger Katarina Jonsson, som under veckan funnits med i två telefonmöten där Moderaternas partistyrelse diskuterat förhandlingarna med övriga partier.

10 miljarder

Som kommunalråd välkomnar hon också beskedet att 10 miljarder kronor extra plockas fram till kommunerna.

– Dessutom är det bra att nyanlända inte måste anvisas till närmaste skola utan till andra skolor liksom att tillfälliga förändringar i PBL (plan- och bygglagen) som ska öppna för en snabbare process.

Socialdemokraternas riksdagsledamot från Skövde, Monica Green (S) är också nöjd.

– Jag är mycket glad över överenskommelsen och det är viktigt att många partier kommer överens för att säkra en långsiktig uppgörelse.

Hur ser du på de tillfälliga uppehållstillstånden?

– Det är rimliga krav som vi ställer framöver. Det här blir en bättre tingens ordning för vi behöver ha ordning och reda.

Vad är det bästa för kommunerna?

– Att de får med mer pengar och att alla nu måste vara med. Det är viktig signal, särskilt när vi driver kravet i EU att alla länder ska ta ett ansvar. Då är det anständigt att vi ställer samma krav på kommunerna.