24 okt 2015 06:00

24 okt 2015 06:00

Elever hjälper nyanlända barn

INTEGRATION: Faddrar bidrar till lättar anpassning

Att som barn vara nyanländ och komma in i det svenska samhället är en utmaning för många.Rydskolan i Södra Ryd har stor erfarenhet av arbetet.

Kristina Murad Shaba, Mireille Beydoun och Ann Marie Kajjo leder Startgruppen på Rydskolan. Startgruppen är klassen för nyanlända barn som ska lära sig svenska.

När barn ska börja i Startgruppen börjar de med att kartlägga deras kunskaper. Första kartläggningen sker tillsammans med barnens föräldrar när de skrivs in. Alla barn som kommer till Startgruppen ligger på olika kunskaps nivåer.

– Det är viktigt att göra en kunskapskartläggning för att se på vilken kunskaps nivå de ligger, menar Kristina Murad Shaba lärare i svenska som andraspråk.

Hjälper varandra

Barnen som går i Startgruppen ges en klasstillhörighet. De får en klass där de ska delta i vissa ämnen. Där får de en fadder som ska stötta och guida dem under lärarens tillsyn. Fadderverksamheten startade i höstas och sker på frivillig basis.

– Faddern hjälper den nya eleven att berätta enklare saker som exempelvis vad läraren precis sagt och vad som ska hända härnäst, säger Mireille Beydoun.

– Sedan vi började med det märker vi att eleverna har mycket lättare att bli en del av klassen, så det har varit väldigt lyckat.

Just nu är det 18 barn som går i Startgruppen och alla är arabisktalande. Barnen går i Startgruppen i cirka ett år och deltar samtidigt i sin vanliga klass i praktiska ämnen,

– Barnen är aldrig hos oss hela tiden. Ju mer de kan vara med i vanliga klasser desto bättre, menar Ann Marie Kajjo, lärare i svenska som andraspråk.

Ett ämne

I Startgruppen undervisas det inte bara i svenska, de läser även de övriga ämnena. De har tema veckor, en vecka läser de So och så vidare. Då lär sig barnen svenska i ett ämne och har lättare att hänga med när de börjar i sin vanliga klass. Barnen kan inte fullborda sina betyg i de ämnena de läser med de tappar inte kunskapen när de läser ämnena.

– Istället för att bara jobba med substantiv så jobbar vi med ett ämne. Vi förbereder dem i ämnen så de har ett ordförråd i det också och inte bara i vardagsspråket, förklarar Kristina Murad Shaba.

Kristina, Ann Marie och Mireille tycker det känns bra att arbeta med de nyanlända barnen.

– Det känns bra när man vet att barnen får en bra start, säger Kristina.

– Det är ju en utmaning och det är skönt att vi har lyckats, avslutar Ann-Marie.

Kristina Murad Shaba, Mireille Beydoun och Ann Marie Kajjo leder Startgruppen på Rydskolan. Startgruppen är klassen för nyanlända barn som ska lära sig svenska.

När barn ska börja i Startgruppen börjar de med att kartlägga deras kunskaper. Första kartläggningen sker tillsammans med barnens föräldrar när de skrivs in. Alla barn som kommer till Startgruppen ligger på olika kunskaps nivåer.

– Det är viktigt att göra en kunskapskartläggning för att se på vilken kunskaps nivå de ligger, menar Kristina Murad Shaba lärare i svenska som andraspråk.

Hjälper varandra

Barnen som går i Startgruppen ges en klasstillhörighet. De får en klass där de ska delta i vissa ämnen. Där får de en fadder som ska stötta och guida dem under lärarens tillsyn. Fadderverksamheten startade i höstas och sker på frivillig basis.

– Faddern hjälper den nya eleven att berätta enklare saker som exempelvis vad läraren precis sagt och vad som ska hända härnäst, säger Mireille Beydoun.

– Sedan vi började med det märker vi att eleverna har mycket lättare att bli en del av klassen, så det har varit väldigt lyckat.

Just nu är det 18 barn som går i Startgruppen och alla är arabisktalande. Barnen går i Startgruppen i cirka ett år och deltar samtidigt i sin vanliga klass i praktiska ämnen,

– Barnen är aldrig hos oss hela tiden. Ju mer de kan vara med i vanliga klasser desto bättre, menar Ann Marie Kajjo, lärare i svenska som andraspråk.

Ett ämne

I Startgruppen undervisas det inte bara i svenska, de läser även de övriga ämnena. De har tema veckor, en vecka läser de So och så vidare. Då lär sig barnen svenska i ett ämne och har lättare att hänga med när de börjar i sin vanliga klass. Barnen kan inte fullborda sina betyg i de ämnena de läser med de tappar inte kunskapen när de läser ämnena.

– Istället för att bara jobba med substantiv så jobbar vi med ett ämne. Vi förbereder dem i ämnen så de har ett ordförråd i det också och inte bara i vardagsspråket, förklarar Kristina Murad Shaba.

Kristina, Ann Marie och Mireille tycker det känns bra att arbeta med de nyanlända barnen.

– Det känns bra när man vet att barnen får en bra start, säger Kristina.

– Det är ju en utmaning och det är skönt att vi har lyckats, avslutar Ann-Marie.