24 okt 2015 06:00

24 okt 2015 06:00

Politikerna vill riva klassisk byggnad

Den förra livsmedelsaffären i Havstena kommer att rivas trots att den bedöms ha stort kulturhistoriskt värde.

– Det är bara en tidsfråga, säger byggnadsnämndens ordförande Magnus Hammar Borsch (M).

Butiken stängde 2013. Fastigheten ägs av AB Skövdebostäder som vill riva och förbereda platsen för 30-talet nya bostäder.

Byggnadsnämnden hade frågan på sitt bord under torsdagen, men avvaktar med beslutet om rivningslov.

– Vi vill avvakta planprocessen, kommenterar Magnus Hammar Borsch.

Tjänstemännen vid bygglovsenheten pekar på att byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och är ett ”nyckelelement inom den lilla centrumbildningen typisk för 1960-talets folkhem”.

Västarvet har tillfrågats och ställer sig negativa till en rivning.

Politikerna i nämnden är dock helt inne på att tillåta en rivning när väl beslutet ska tas.

– Vi bedömer inte att vi nu försenar produktionen vilket hade varit helt oacceptabelt. I så fall hade vi kört över dem (tjänstemännen). Här står olika intressen mot varandra, men vi kan inte bevara en tom affärsfastighet med den bostadsbrist vi har i dag, säger Hammar Borsch.

17 nya bostäder

Byggnadsnämnden beviljade även bygglov för ytterligare två tillskott på bostadsmarknaden. Planerna på att bygga bostäder vid kommunalhusplatsen i Skultorp fick klartecken. Magnus Hammar Borsch deltog inte i beslutet då han är närmaste granne till den aktuella fastigheten.

Nämnden gav också klartecken för 17 enbostadshus som Götenehus vill uppföra på Karlsvägen i Hentorp.

Butiken stängde 2013. Fastigheten ägs av AB Skövdebostäder som vill riva och förbereda platsen för 30-talet nya bostäder.

Byggnadsnämnden hade frågan på sitt bord under torsdagen, men avvaktar med beslutet om rivningslov.

– Vi vill avvakta planprocessen, kommenterar Magnus Hammar Borsch.

Tjänstemännen vid bygglovsenheten pekar på att byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och är ett ”nyckelelement inom den lilla centrumbildningen typisk för 1960-talets folkhem”.

Västarvet har tillfrågats och ställer sig negativa till en rivning.

Politikerna i nämnden är dock helt inne på att tillåta en rivning när väl beslutet ska tas.

– Vi bedömer inte att vi nu försenar produktionen vilket hade varit helt oacceptabelt. I så fall hade vi kört över dem (tjänstemännen). Här står olika intressen mot varandra, men vi kan inte bevara en tom affärsfastighet med den bostadsbrist vi har i dag, säger Hammar Borsch.

17 nya bostäder

Byggnadsnämnden beviljade även bygglov för ytterligare två tillskott på bostadsmarknaden. Planerna på att bygga bostäder vid kommunalhusplatsen i Skultorp fick klartecken. Magnus Hammar Borsch deltog inte i beslutet då han är närmaste granne till den aktuella fastigheten.

Nämnden gav också klartecken för 17 enbostadshus som Götenehus vill uppföra på Karlsvägen i Hentorp.