26 okt 2015 22:04

26 okt 2015 22:04

Förtydligar vem nämnden hade kört över

SKÖVDE

Magnus Hammar-Borsch (M), ordförande i byggnadsnämnden, vill förtydliga ett citat från lördagens SLA. I en artikel om en eventuell rivning av den förra affären i Havstena sa han så här.

– I så fall hade vi kört över dem, sa Hammar-Borsch vilket SLA tolkade som tjänstemännen på samhällsbyggnadssektorn.

Men det ska vara Västarvet som menas påpekar Hammar-Borsch. Den regionala förvaltningen anser att byggnaden har stort värde och är negativt till en rivning.

Magnus Hammar-Borsch (M), ordförande i byggnadsnämnden, vill förtydliga ett citat från lördagens SLA. I en artikel om en eventuell rivning av den förra affären i Havstena sa han så här.

– I så fall hade vi kört över dem, sa Hammar-Borsch vilket SLA tolkade som tjänstemännen på samhällsbyggnadssektorn.

Men det ska vara Västarvet som menas påpekar Hammar-Borsch. Den regionala förvaltningen anser att byggnaden har stort värde och är negativt till en rivning.