26 okt 2015 17:33

26 okt 2015 17:33

Kommunanställda jobbar för mycket övertid

SKÖVDE

Flera anställda hos Skövde kommun har arbetat mer än 50 timmars övertid på en månad.

Det framgår av en färsk revisionsrapport där kommunens lönehantering granskats. Revisorerna pekar på att så mycket övertid inte är tillåtet.

I arbetstidslagen anges gränsen till 50 timmar övertid per person och månad.

Kommunen bär därför se till att arbetstidslagen följs.

Dessutom saknar Skövde kommun system för att hålla koll på hur mycket flextid personalen har eller när den tas ut.

Revisorerna föreslår nu att kommunen inför ett skriftligt flextidsavtal och pekar samtidigt på kommunstyrelsens internkontroll inte är tillräckligt god.

På flera punkter föreslås förbättringar. Bland annat saknas kontroll av registreringar och förändringar av grundlön.

Pwc har gjort undersökningen på uppdrag av kommunens revisorsnämnd.

Flera anställda hos Skövde kommun har arbetat mer än 50 timmars övertid på en månad.

Det framgår av en färsk revisionsrapport där kommunens lönehantering granskats. Revisorerna pekar på att så mycket övertid inte är tillåtet.

I arbetstidslagen anges gränsen till 50 timmar övertid per person och månad.

Kommunen bär därför se till att arbetstidslagen följs.

Dessutom saknar Skövde kommun system för att hålla koll på hur mycket flextid personalen har eller när den tas ut.

Revisorerna föreslår nu att kommunen inför ett skriftligt flextidsavtal och pekar samtidigt på kommunstyrelsens internkontroll inte är tillräckligt god.

På flera punkter föreslås förbättringar. Bland annat saknas kontroll av registreringar och förändringar av grundlön.

Pwc har gjort undersökningen på uppdrag av kommunens revisorsnämnd.